Ekologiczny kredyt inwestycyjny dla Laude Smart Intermodal

Informacja prasowa, Warszawa, 2 września 2019 r

Spółka Laude Smart Intermodal S.A. z Torunia inwestuje w infrastrukturę transportową o wymiernym efekcie ekologicznym. Dzięki wsparciu BOŚ Banku i przyjętej przez spółkę strategii polegającej na rozwoju transportu kolejowego, ograniczona zostanie emisja dwutlenku węgla do atmosfery.

Bank Ochrony Środowiska podpisał z LAUDE SMART INTERMODAL S.A. umowę kredytu inwestycyjnego ekologicznego w kwocie 80 mln PLN na sfinansowanie zakupu innowacyjnych intermodalnych towarowych kontenerów kolejowych (w łącznej liczbie 3.980 sztuk), platform wagonowych (w liczbie 44 sztuki) oraz dźwigów do rozładunku (w liczbie 5 sztuk).

Dzięki inwestycji w transport kolejowy spółka wpłynie na ograniczenie emisji CO2 w granicach 116.650 ton/rok. Tyle bowiem dwutlenku węgla zostałoby wyemitowanych do atmosfery w przypadku zastosowania przez nią transportu samochodowego do przewiezienia towarów o ładowności planowanych do zakupu kontenerów. Łączna wartość nakładów netto inwestycji stanowi 119 mln PLN.

Umowa kredytu została zawarta na 7 lat.

Główną działalnością spółki Laude są kompleksowe usługi transportu towarów przemysłowych różnych grup produktów (sypkich, paletyzowanych i wyrobów stalowych) dla podmiotów z branż przemysłowych. W ostatnich latach Spółka koncentrowała się na rozwoju transportu kolejowego z wykorzystaniem transportu intermodalnego i innowacyjnych kontenerów. Obecność własnych pociągów intermodalnych i własnego terminalu przeładunkowego na granicy ukraińsko-polskiej w Zamościu pozwala Spółce skutecznie rozwijać partnerstwa z klientami w Europie, Rosji i Kazachstanie.

Zastosowanie innowacyjnych kontenerów pozwala znacznie zoptymalizować strukturę przewożonych towarów wypełniając przepływy towarów w obu kierunkach, aby uniknąć „pustych” przebiegów wagonów. Dowodem zapotrzebowania na w/w sprzęt jest otrzymane przez Spółkę wsparcie ze strony Unii Europejskiej, która zachęca do zmian w branży transportowej i logistycznej mających na celu optymalizację i ekologizację transportu. Powyższe nakłady pozwolą Laude SI SA na dalszy, skokowy rozwój skali, zakresu, jak i zasięgu geograficznego obsługiwanych rynków.

Bank Ochrony Środowiska S.A.
Jesteśmy polskim bankiem obecnym na rynku finansowym od 1991 roku. Specjalizujemy się w finasowaniu przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska. Od początku swojej działalności BOŚ sfinansował inwestycje proekologiczne na łączną kwotę około 21,1 mld zł.
Oferujemy także bankowość detaliczną, korporacyjną, inwestycyjną oraz inne usługi finansowe.
Jesteśmy spółką dominującą w Grupie Kapitałowej BOŚ S.A., do której należą spółki zależne: Dom Maklerski BOŚ S.A. i BOŚ Leasing _ Eko Profit S.A.
Od 1997 r. akcje BOŚ są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Kontakt dla mediów.

Biuro Komunikacji i Relacji Inwestorskich
biuroprasowe@bosbank.pl