Ekonomiści BOŚ wśród laureatów konkursu na najlepszego analityka makroekonomicznego

Warszawa, 8 marca 2021 r.

Aleksandra Świątkowska i Łukasz Tarnawa zajęli drugie miejsce w XIII edycji konkursu na najlepszego analityka makroekonomicznego organizowanego przez redakcje „Parkietu" i „Rzeczpospolitej".

Ekonomiści BOŚ triumfowali w konkursie w 2013 r., a w 2019 r. zajęli trzecie miejsce. W ostatniej edycji wzięło udział 35 ośrodków analitycznych.

Konkurs ocenia trafność prognoz sytuacji makroekonomicznej na rok w przód. Uczestnicy cztery razy do roku nadsyłają prognozy na cztery kolejne kwartały dla ośmiu wskaźników makroekonomicznych i rynkowych: PKB, inflacji CPI, inwestycji, konsumpcji, stopy bezrobocia, stopy referencyjnej NBP, kursu złotego w relacji do euro i do dolara.

Konkurs „Parkietu" i „Rzeczpospolitej" ocenia trafność prognoz średnioterminowych, natomiast konkurs „Parkietu”, w którym nasi ekonomiści wygrywali czterokrotnie (w tym trzykrotnie z rzędu w latach 2017-2019), premiuje celność prognoz krótkoterminowych (na miesiąc wprzód).

Konkurs jest organizowany od 2007 r.