Forum Odpowiedzialnego Biznesu wyróżniło inicjatywy Banku Ochrony Środowiska

Dwie kolejne praktyki Banku Ochrony Środowiska – „Kalkulator instalacji fotowoltaicznej” oraz seria szkoleń z obszaru edukacji ekologicznej – zostały docenione i wyróżnione przez ekspertów Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Projekty przedstawiono i opisano w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2020. Dobre praktyki” będącym największym i najważniejszym tego typu przeglądem w Polsce. W raporcie FOB znalazły się również inicjatywy, które BOŚ prowadzi z powodzeniem od lat.

„Kalkulator instalacji fotowoltaicznej” to autorskie narzędzie pozwalające w kilku prostych krokach na oszacowanie mocy instalacji potrzebnej do pokrycia zapotrzebowania na energię, a także kosztu jej zakupu i montażu. Ponadto kalkulator wylicza wysokość raty kredytu w wypadku finansowania inwestycji ekokredytem BOŚ i zestawia ją z płaconymi obecnie opłatami za prąd. Zastosowany model obliczeniowy uwzględnia różnorodne parametry, tak aby wyliczenia uwzględniały indywidualną sytuację i potrzeby każdego klienta.

– Zaprojektowanie kalkulatora było odpowiedzią na rosnące zainteresowanie klientów fotowoltaiką. Dzięki temu narzędziu wybranie optymalnego rozwiązania PV, zaplanowanie inwestycji oraz sama decyzja o jej realizacji stają się łatwiejsze. W ten sposób pomagamy naszym klientom, chcącym obniżyć wydatki na energię elektryczną oraz zadbać o środowisko naturalne, podjąć najlepsze dla nich decyzje. Jednocześnie pokazujemy, że inwestycja w zieloną energię po prostu się opłaca – powiedział Mariusz Samordak, dyrektor zarządzający Pionem Ekologii, Taksonomii i Analiz Banku Ochrony Środowiska.

Kalkulator jest dostępny pod adresem https://kalkulatorpv.bosbank.pl/

Pozostałe wyróżnione praktyki to cykl szkoleń z zakresu edukacji ekologicznej dla nauczycieli i starszych uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych zorganizowane wspólnie z Ministerstwem Klimatu. W spotkaniach transmitowanych przez internet brał udział m.in. minister klimatu Michał Kurtyka oraz polscy naukowcy promujący ekologię. W warsztatach wzięło udział około 20 tys. uczestników.

W raporcie znalazły się również wieloletnie projekty BOŚ, które były przedstawiane przez FOB w poprzednich wydaniach raportu, m.in. BOŚmy Zieloni (projekt ekoaktywizacji pracowników BOŚ) czy „Tradycyjny sad” (projekt zachęcający szkoły do restytucji starych odmian drzew owocowych).

Raport FOB „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to wydawany od 19 lat przegląd i analiza dobrych praktyk wdrażanych przez firmy w Polsce w danym roku. To także podsumowanie najważniejszych kwestii związanych z odpowiedzialnym biznesem w Polsce. W raporcie głównym kluczem podziału przedstawianych praktyk pozostaje siedem obszarów wyznaczonych przez normę ISO 26000. Należą do nich: ład organizacyjny, prawa człowieka, praktyki z zakresu pracy, środowisko, uczciwe praktyki operacyjne, zagadnienia konsumenckie, zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej. Obecnie prezentacja dobrych praktyk odbywa się również w kontekście Celów Zrównoważonego Rozwoju, ogłoszonych przez ONZ w 2015 r.

Pełen raport dostępny jest na stronie FOB: https://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport-2020/