Grupa Enea i Bank Ochrony Środowiska rozpoczynają współpracę w zakresie rozwoju OZE

Informacja prasowa, 21 marca 2019 r.

Działania mające na celu dywersyfikację miksu paliwowego, rozwój rozproszonych źródeł energii oraz zwiększenie udziału segmentu OZE w produkcji energii elektrycznej,to główne założenia listu intencyjnego podpisanego  przez  Eneę  S.A.  oraz  Eneę  Wytwarzanie  z  Bankiem Ochrony  Środowiska i spółką inwestycyjną BOŚ Eko Profit.

Współpraca sygnatariuszy listu ma służyć osiągnięciu nadrzędnego celu unijnej polityki energetycznej i klimatycznej,  jakim  jest  redukcja  emisji  CO2. Wspólne działania będą wspierały osiągnięcie  przez Polskę poziomu produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE) zarówno do roku 2020, jak i 2030 r.

BOŚ S.A. oraz BOŚ Eko Profit S.A. w ramach prowadzonej działalności oferują preferencyjne modele finansowania przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska.

Grupa Enea rozwija się w sposób zrównoważony. Poprzez inwestycje w nowoczesne źródła wytwórcze oraz modernizację posiadanych aktywów systematycznie redukujemy emisję CO2. Zwiększamy również produkcję z odnawialnych źródeł energii (OZE),wspierając realizację przez Polskę unijnych celów klimatycznych. Podpisany list intencyjny przyczyni się do dalszego rozwoju naszych działań w zakresie OZE  i zmniejszania emisyjności –powiedział Mirosław Kowalik, prezes Enei.

Jako  polski  bank  z  ekologiczną misją angażujemy się w inicjatywy wspierające politykę klimatyczno-energetyczną naszego kraju i zapewniamy udział w rozwoju tak ważnego obszaru gospodarki, jakim są odnawialne źródła energii. Naszym Klientom, zarówno instytucjonalnym, jak i indywidulanym,  oferujemy kompleksowe rozwiązania finansowe, umożliwiające szerokie zastosowanie nowoczesnych technologii OZE, takich jak m.in. kotły na biomasę, fotowoltaika, farmy wiatrowe, pompy ciepła czy biogazowanie. Na bieżąco analizujemy   rynek   i   jesteśmy   otwarci   na   wszelkie   innowacje   związane z „czystą” energią, dlatego widzimy ogromny potencjał we współpracy z partnerami, którym idea OZE jest tak samo bliska–powiedział Bogusław Białowąs, prezes BOŚ S.A.

Nasza współpraca z Bankiem Ochrony Środowiska wpłynie pozytywnie na rozwój atrakcyjnych ekonomicznie i technologicznie aktywów wytwórczych w  Enei  Wytwarzanie.  Projekt  wspierania OZE zwiększy odsetek zielonej  energii  w  polskim  koszyku  energetycznym  i przyczyni się do rozwoju niskoemisyjnej gospodarki–powiedział Tomasz Siwak, wiceprezes Enei Wytwarzanie ds. strategii rozwoju.

Grupa  Enea to wicelider  polskiego  rynku  elektroenergetycznego  w zakresie  produkcji  energii  elektrycznej. Zarządza pełnym łańcuchem wartości na rynku  energii  elektrycznej:  od paliwa, poprzez produkcję energii elektrycznej, dystrybucję, sprzedaż i obsługę Klienta. Odpowiada za bezpieczne dostawy energii do2,6 mln Klientów.
KLAUZULA POUFNOŚCI: BOŚ Jawne

Do Enei Operator należy sieć dystrybucyjna w północno-zachodniej Polsce (ok. 1/5 powierzchni kraju).Grupa zatrudnia  w całej Polsce ponad 16 tys. pracowników, którzy tworzą innowacyjny koncern surowcowo-energetyczny.  Do Grupy należą dwie ważne elektrownie systemowe: Elektrownia Kozienice i Elektrownia Połaniec. W ramach Grupy Enea działa również Lubelski Węgiel Bogdanka –kopalnia jest głównym dostawcą surowca  do należących do Grupy elektrowni. Działalność Grupy obejmuje również energetykę cieplną w zakładach w Białymstoku, Obornikach i Pile