Jerzy Zań dołącza do Zarządu Banku Ochrony Środowiska

Informacja prasowa, 11 września 2019 r.

W dniu 11 września 2019 r. Rada Nadzorcza Banku Ochrony Środowiska powołała z dniem 4 listopada 2019 r. Pana Jerzego Zania na stanowisko wiceprezesa Zarządu nadzorującego obszar biznesowy banku.

Jerzy Zań, nowo powołany członek Zarządu Banku Ochrony Środowiska, posiada wieloletnie doświadczenie związane z sektorem bankowym. Od 20 lat specjalizuje się w zarządzaniu sprzedażą, ofertą produktową, dochodowością, back office, customer service oraz strukturyzacji i wdrażaniu rozwiązań dla najbardziej wymagających klientów. W ostatnim czasie, jako dyrektor rozwoju produktów w mBanku S.A., kierował zespołem odpowiedzialnym za rozwój, projekty i utrzymanie oferty produktowej.

W latach 2016 -2018 związany z Alior Bankiem S.A., gdzie był dyrektorem zarządzającym odpowiedzialnym m. in. za prace pionu Bankowości Cyfrowej i Sprzedaży Zdalnej.

Pan Jerzy Zań to pasjonat digitalizacji, nowych technologii i ich zastosowań w bankowości w celu zwiększenia sprzedaży oraz podniesienia efektywności. Wiedzę z tego zakresu wykorzystywał pracując przez kilka lat dla Banku BPH S.A., w którym był m.in. dyrektorem zarządzającym Departamentu Produktów Bankowości Przedsiębiorstw oraz dyrektorem zarządzającym Obszarem Bankowości Transakcyjnej, a także w Banku Pekao S.A., gdzie zarządzał Biurem Bankowości Elektronicznej i Płatności.

Życzymy Panu Jerzemu Zaniowi wielu sukcesów w kierowaniu obszarem biznesowym banku. Jesteśmy przekonani, że jego cenne doświadczenie bankowe wzmocni zespół BOŚ Banku, a tym samym przełoży się na jeszcze większą efektywność realizowanej przez bank Strategii Rozwoju. – powiedział Wojciech Wardacki, przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska.

Obecnie w skład Zarządu Banku wchodzą: Bogusław Białowąs - prezes Zarządu, Arkadiusz Garbarczyk – wiceprezes Zarządu oraz Emil Ślązak – członek Rady Nadzorczej oddelegowany do pełnienia obowiązków członka Zarządu.
Od 4 listopada 2019 r. skład Zarządu Banku Ochrony Środowiska będzie przedstawiał się następująco: Bogusław Białowąs - prezes Zarządu, Arkadiusz Garbarczyk – wiceprezes Zarządu oraz Jerzy Zań – wiceprezes Zarządu.

Bank Ochrony Środowiska S.A.
Jesteśmy polskim bankiem obecnym na rynku finansowym od 1991 roku. Specjalizujemy się w finasowaniu przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska. Od początku swojej działalności BOŚ sfinansował inwestycje proekologiczne na łączną kwotę około 21,1 mld zł.
Oferujemy także bankowość detaliczną, korporacyjną, inwestycyjną oraz inne usługi finansowe.
Jesteśmy spółką dominującą w Grupie Kapitałowej BOŚ S.A., do której należą spółki zależne: Dom Maklerski BOŚ S.A. i BOŚ Leasing _ Eko Profit S.A.
Od 1997 r. akcje BOŚ są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Kontakt dla mediów.

Biuro Komunikacji i Relacji Inwestorskich
[email protected]