Liderzy biznesu o zielonej rewolucji – konferencja Idea-Biznes-Klimat

Warszawa, 15 listopada 2021 r. 

Zmiany klimatyczne już dziś wpływają na  życie nas wszystkich. Walka z niwelowaniem ich skutków oraz ograniczanie naszego wpływu na ekosystem to największe wyzwanie przed którym obecnie stoimy. Dlatego już 22 listopada 2021 r. Bank Ochrony Środowiska organizuje konferencję Idea-Biznes-Klimat, której celem jest zainicjowanie merytorycznej dyskusji o roli przedsiębiorstw w procesach związanych ze zmianami klimatu.

Zmiany klimatu postępują szybciej niż do niedawana sądziliśmy. Fizyczne oddziaływania, które odczuwa społeczeństwo i gospodarka pojawiły się dużo wcześniej niż zakładaliśmy. Tylko wspólnie możemy ograniczyć ich skutki i zaadaptować się do nich. Udział biznesu w tym procesie jest kluczowy i obejmuje wiele aspektów. Przedsiębiorstwa biorą na siebie część ciężaru przeciwdziałania zmianom klimatu i dostosowywania się do nich, istotne jest również działanie na rzecz zwiększania świadomości społecznej dotyczącej zielonej transformacji oraz jej finansowanie. Wśród przedsiębiorców rośnie świadomość tego, że nie można ignorować wymiaru ekologicznego prowadzonej działalności gospodarczej. Coraz częściej świadomości ekologicznej oczekują partnerzy biznesowi i klienci. Z czasem wypełnienie ambitnych standardów środowiskowych i klimatycznych będzie warunkiem koniecznym dla funkcjonowania na rynku międzynarodowym.

BOŚ czerpiąc z wieloletniej praktyki w finansowaniu ochrony środowiska i zielonych technologii, inicjuje debatę publiczną, która ma pomóc biznesowi wdrożyć niezbędne działania, będące odpowiedzią na zmiany klimatu.  Już 22 listopada 2021 roku w Hotelu Sofitel w Warszawie w godzinach 10:00 – 14:00 organizuje konferencję dla kadry zarządzającej, która będzie okazją do wymiany poglądów związanych z rolą przedsiębiorstw w procesach związanych ze zmianą klimatu. Udział w spotkaniu dla zaproszonych gości jest bezpłatny, po wcześniejszej rejestracji na stronie organizatora. Bank zrezygnował z wręczania pakietów konferencyjnych, zamiast tego przeznaczając przewidziane na nie środki na pomoc trzem wybranym fundacjom.

— Celem konferencji jest zainicjowanie merytorycznej dyskusji o roli przedsiębiorstw w procesach związanych ze zmianami klimatu. Naszą intencją jest pokazanie wzajemnych oddziaływań pomiędzy procesami klimatycznymi a biznesowymi. Ważne wątki do omówienia to oczekiwane zmiany warunków prowadzenia działalności gospodarczej, przewartościowanie pozycji rynkowych przedsiębiorstw czy zmiany preferencji konsumentów i transformacja energetyczna. Przewidujemy zwięzłe, treściwe prezentacje prelegentów, po których będzie czas na dyskusję i wypowiedzi uczestników konferencji komentuje Wojciech Hann, prezes zarządu Banku Ochrony Środowiska.

— Biznes i klimat oddziałują na siebie wzajemnie jak nigdy wcześniej. Polityka klimatyczna już dziś istotnie wpływa na warunki prowadzenia biznesu, na relacje między wieloma sektorami gospodarki. Kształtuje oczekiwania konsumenckie. Trzeba na te zależności oraz ambitne plany w zakresie ochrony klimatu proponowane przez Unię Europejską patrzeć z perspektywy szans, jakie mogą pojawić się przed polskimi przedsiębiorstwami, samorządami – komentuje Maciej Chorowski, prezes zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jestem przekonany, że spotkanie będzie okazją do podsumowania doświadczeń, omówienia trendów i roli sektora publicznego w wyszukiwaniu tych szans, stymulowaniu ekoinwestycji na rzecz zrównoważonego rozwoju po stronie biznesu — dodaje.

Gościem specjalnym konferencji będzie Minister Klimatu i Środowiska, Anna Moskwa, która wygłosi wystąpienie nt. tego, czy można przełożyć koncepcję neutralności klimatycznej na język biznesu.

— Odpowiedzialny biznes powinien brać na siebie ciężar przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Koncepcja neutralności klimatycznej jest bardzo ambitnym celem wyznaczonym przez Komisję Europejską. O tym jak przełożyć ją na język biznesu oraz czy możliwe jest połączenie rozwiązań proklimatycznych z jednoczesnym wzrostem gospodarczym będziemy chcieli dyskutować podczas zbliżającej się konferencji komentuje Anna Moskwa, Minister Klimatu i Środowiska.

Podczas konferencji w roli prelegentów wystąpią również Wojciech Hann - prezes zarządu BOŚ S.A., Sławomir Halbryt - CEO, założyciel Sescom S.A., Bartosz Kubik – prezes zarządu Ekoenergetyka-Polska S.A., Mirosław Bendzera - prezes zarządu Grupy FAMUR, Konrad Płochocki - wiceprezes i dyrektor Generalny Polskiego Związku Firm Deweloperskich, Joanna Wis-Bielewicz – senior market developer w Ørsted Polska, Mateusz Madejski - dyrektor ds. sprzedaży i marketingu ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o.

Podczas wydarzenia firma Deloitte zaprezentuje raport „Klimat na zmiany w biznesie”.

Patronat nad wydarzeniem objęli: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Związek Banków Polskich, zaś patronat medialny objęła Rzeczpospolita.