Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce inwestują w działania proekologiczne

Informacja prasowa, 15 listopada 2019 r.

Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce inwestują w działania proekologiczne W ciągu ostatnich trzech lat 70% firm z sektora MŚP zainwestowało w co najmniej jedno przedsięwzięcie proekologiczne – wynika z badania IBRiS, przeprowadzonego na zlecenie Banku Ochrony Środowiska. Jak wskazują eksperci, „zielone” inwestycje są w znacznej mierze podyktowane chęcią obniżenia kosztów przedsiębiorstw.

Podczas minionych trzydziestu sześciu miesięcy firmy w Polsce najczęściej decydowały się na wymianę oświetlenia na energooszczędne (46%). Przedsiębiorcy również termomodernizowali budynki (22%) i wymieniali tabor na nowszy lub bardziej ekologiczny (19%). Chętnie inwestowano w wymianę źródła energii bądź wymianę lub dodanie źródła ogrzewania ( 10%).

Z całą pewnością firmy w Polsce wysoko oceniają rolę rozwiązań proekologicznych. Biznes szczególnie docenia korzyści materialne wynikające z wprowadzenia rozwiązań związanych z poprawą stanu środowiska – wskazuje Bogusław Białowąs, prezes Banku Ochrony Środowiska, zaznaczając przy tym, że firmy coraz bardziej zwracają uwagę na działania z zakresu społecznej odpowiedzialność biznesu. – Inicjatywy związane z poprawą stanu środowiska będą miały coraz większe znaczenie dla konsumentów. Już dziś przedsiębiorstwa, wychodząc naprzeciw społecznym oczekiwaniom, rezygnują z plastiku, segregują odpady i informują, jak wdrożone procedury pozwalają redukować emisję dwutlenku węgla – podkreśla Bogusław Białowąs.

Firmy nadal chcą inwestować

Przedsiębiorstwa chcą podejmować działania przyczyniające się do poprawy stanu środowiska. 40% z nich planuje inwestycje w rozwiązania proekologiczne w najbliższych trzech latach. Najwięcej chce wyposażyć się w instalację fotowoltaiczną (13%) i przeprowadzić termomodernizację – 7%. W dalszej kolejności planują wymianę oświetlenia (5%), działania zmierzające do ograniczenia zużycia surowców lub materiałów (5%) czy wymianę taboru (3%).

Zdaniem Macieja Kłosa z firmy doradczej BCO Poland, na wzrost zainteresowania biznesu fotowoltaiką mogą wpływać m.in. ostatnie zmiany w Ustawie o odnawialnych źródłach energii. – W świetle ostatniej nowelizacji, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą być prosumentami energii elektrycznej. To oznacza dla nich w okresie nadprodukcji możliwość oddawania nadwyżek do sieci przesyłowej i odbierania ich w momencie, gdy własna produkcja będzie na niższym poziomie. To nie tylko pozwoli im na obniżenie kosztów ponoszonych w związku z koniecznością pozyskiwania energii elektrycznej, ale także na zbilansowanie opłat w cyklu rocznym. Dzięki temu prowadzenie biznesu stanie się łatwiejsze, gdyż wydatki przedsiębiorstwa będą pod większą kontrolą – zaznacza Maciej Kłos.

Bank Ochrony Środowiska S.A.
Jesteśmy polskim bankiem obecnym na rynku finansowym od 1991 roku. Specjalizujemy się w finasowaniu przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska. Od początku swojej działalności BOŚ sfinansował inwestycje proekologiczne na łączną kwotę około 21,1 mld zł.
Oferujemy także bankowość detaliczną, korporacyjną, inwestycyjną oraz inne usługi finansowe.
Jesteśmy spółką dominującą w Grupie Kapitałowej BOŚ S.A., do której należą spółki zależne: Dom Maklerski BOŚ S.A. i BOŚ Leasing _ Eko Profit S.A.
Od 1997 r. akcje BOŚ są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Kontakt dla mediów.

Biuro Komunikacji i Relacji Inwestorskich
[email protected]