Marzena Koczut dołącza do Zarządu Banku Ochrony Środowiska

Warszawa, 16 grudnia 2020 r. 

Rada Nadzorcza delegowała Marzenę Koczut, Członka Rady Nadzorczej, do czasowego pełnienia obowiązków Członka Zarządu Banku Ochrony Środowiska.

16 grudnia 2020 r. Rada Nadzorcza Banku Ochrony Środowiska zdecydowała o delegowaniu z dniem 21 grudnia 2020 r.  Marzeny Koczut, Członka Rady Nadzorczej, do czasowego pełnienia obowiązków Członka Zarządu Banku Ochrony Środowiska do dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu Banku Ochrony Środowiska, jednak nie dłużej niż do 21 marca 2021 roku.

Pani Marzena Koczut jest absolwentem studiów Canadian Executive Master of Business Administration – CEMBA, prowadzonych przez Szkołę Główną Handlową we współpracy z Université du Québec à Montréal (UQAM) oraz posiada dyplom z wyróżnieniem Bachelor of Commerce ze specjalizacją Finanse i Księgowość na Uniwersytecie McGill w Montrealu, Kanada.

Pracę zawodową uzupełnia licznymi szkoleniami, w tym: leadership, zarządzanie strategiczne, ład korporacyjny, marketing, rynek kapitałowy, kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych. Posiada Certyfikat PRINCE2.

Pani Marzena Koczut jest menadżerem z ponad 20-letnim doświadczeniem w zarządzaniu w różnych warunkach rynkowych w Polsce, krajach Europy Środkowej oraz w Ameryce Północnej. Prowadziła projekty zmian w firmach i organizacjach oraz skomplikowane procesy restrukturyzacyjne, m.in. w celu optymalizacji oraz poprawy efektywności operacyjnej i kosztowej, zarządzała interdyscyplinarnymi i międzynarodowymi zespołami. Wytypowana na listę 200 najbardziej wpływowych kobiet w rankingu Instytutu Innowacyjna Gospodarka: „Kobiety w finansach” (2015).

Po studiach na Uniwersytecie McGill oraz rocznej praktyce zawodowej w Toronto Dominion Bank przez kilkanaście lat pracowała w kanadyjskiej instytucji finansowej wspierającej konkurencyjność gospodarki Export Development Canada (EDC), początkowo jako Analityk Finansowy, potem Dyrektor Finansowy, Dyrektor Regionalny, wreszcie Szef Przedstawicielstwa EDC na Europę Środkową. W 2005 roku otworzyła przedstawicielstwo EDC w Europie Środkowej i była odpowiedzialna za rozwój biznesu we wszystkich sektorach oraz zarządzanie międzynarodowym zespołem i operacjami w 6. krajach: PL, SK, CZ, HU, SI, AT.

Od 2010 roku jako Wiceprezes Zarządu PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. Polska była odpowiedzialna za zarządzanie sprzedażą oraz obszarami back-office. Jej zadaniem było m.in. przekształcenie Spółki, optymalizacja procesów wewnętrznych, kształtowanie i realizacja strategii rozwoju.

Zrealizowała z sukcesem pierwszą na rynku transakcję przejęcia OFE (OFE Polsat przejęty przez PKO BP BANKOWY PTE).

W latach 2016 – 2019 Pani Marzena Koczut jako Prezes Zarządu LOTOS Lab Sp. z o.o. bezpośrednio zarządzała m.in. pionem strategii, rozwoju oraz innowacji. Dokonała istotnych zmian struktury Spółki oraz wprowadziła nową kulturę organizacyjną. Przygotowała Spółkę do roli podmiotu realizującego strategię innowacyjności w GK LOTOS.

Od roku 2020 jest Doradcą Ministra Klimatu oraz Ekspertem w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie funduszy i instrumentów finansowych w celu wsparcia realizacji programów w Transformacji Klimatycznej, w tym: wypracowania strategii mobilizacji kapitału prywatnego oraz nowych rozwiązań finansowych optymalizujących wykorzystanie istniejących funduszy i środków dedykowanych do transformacji klimatycznej.

Od listopada 2019 r. Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie.