„Nasza woda” – nowa EKOpożyczka BOŚ

Informacja prasowa, 4 czerwca 2020 r.

Bank Ochrony Środowiska we współpracy z ekspertami programu Climate Leadership, zainicjowanego przez Centrum UNEP/GRID – Warszawa przygotował EKOpożyczkę „Nasza woda”, która pomoże mieszkańcom Polski w dostosowaniu się do zmian klimatu i zapobieganiu skutkom suszy.

Dzięki EKOpożyczce „Nasza woda” właściciele i użytkownicy nieruchomości, w szczególności domów jednorodzinnych, mogą sfinansować rozwiązania takie jak:

  • instalacje służące pozyskiwaniu i magazynowaniu wody deszczowej, np. zbiorniki na deszczówkę (naziemne i podziemne);
  • instalacje i obiekty służące retencjonowaniu wód, np. stawy i oczka wodne, studzienki chłonne, ogródki deszczowe (w glebie lub pojemniku);
  • ujęcia wody, np. studnie głębinowe, studnie abisyńskie;
  • inne przedsięwzięcia zapobiegające niekorzystnym zmianom stosunków wodnych, np. zamianie powierzchni przepuszczalnych na nieprzepuszczalne, eko-kraty, powierzchnie zadarnione i inne.

Polska należy do krajów ubogich w wodę. Wskaźnik ilości wody dostępnej wynosi 1600 m3 rocznie na osobę, a w czasie suszy nawet poniżej 1000 m3 rocznie na osobę. Tymczasem średnia dla Europy to 4500 m3. „EKOpożyczka „Nasza woda” będzie wspierać działania służące retencjonowaniu wód, zapobiegające suszy oraz łagodzące jej skutki. To kolejny proekologiczny produkt BOŚ łączący korzyści ekonomiczne z korzyściami ekologicznymi” - powiedział Jerzy Zań, wiceprezes zarządu Banku Ochrony Środowiska.

Zakres oferty został opracowany przez BOŚ przy współpracy z ekspertami programu budującego społeczność liderów realnej zmiany w biznesie na rzecz neutralności klimatycznej Climate Leadership, zainicjowanego przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

Bank Ochrony Środowiska jako pierwszy w Polsce wdrożył nowy produkt w ramach programu Climate Leadership. Szczegółowe informacje na temat Ekopożyczki „Nasza woda” dostępne są pod adresem www.bosbank.pl.