Bank Ochrony Środowiska w swojej działalności wypełnia wszystkie obowiązki wynikające z ustawy z 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Odnosząc się do informacji zawartych w publikacji prasowej „Dziennika Gazety Prawnej” z dnia 26 maja 2020 r. bank informuje, że ściśle współpracuje ze wszystkimi organami nadzoru i w swoich działaniach zachowuje pełną transparentność.

System AML (anti-money laundering) zobowiązuje banki do zgłaszania na bieżąco do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej wszystkich transakcji powyżej 15 tys. EUR. BOŚ w pełni się z tego wywiązuje.