Pakiet pomocowy BOŚ dla kredytobiorców

Informacja prasowa, 24 marca 2020 r.

Bank Ochrony Środowiska wdrożył działania osłonowe dla klientów, którzy w efekcie trwającej pandemii COVID -19 mogą mieć problem z regulowaniem swoich zobowiązań wobec banku.

Obecna sytuacja epidemiologiczna może powodować poza problemami płynnościowymi także inne, trudne na dziś do przewidzenia, skutki dla sytuacji finansowej klientów np. problemy z realizacją warunków umownych, bądź dostarczaniem dokumentów do banku. Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów wprowadziliśmy szereg rozwiązań w celu ułatwienia kontaktu i  mitygacji tych następstw. – powiedział Bogusław Białowąs, prezes zarządu BOŚ.

Bank wdrożył uproszczony tryb rozpatrywania wniosków od klientów detalicznych i korporacyjnych o odroczenie spłaty rat kapitałowych na okres trzech miesięcy, bez zmiany terminu obowiązywania umowy. Klienci mają możliwość złożenia wniosku za pośrednictwem bankowości elektronicznej (systemy BOŚBank24 i iBOSS24), Call Center lub osobiście – w placówce banku.

Wniosek powinien być złożony na co najmniej 4 dni robocze przed dniem płatności raty. W przypadku kredytów udzielanych we współpracy z partnerem zewnętrznym tj.: NFOŚiGW, WFOŚiGW czy BGK powinien być złożony na co najmniej 10 dni roboczych przed dniem płatności raty.

Uproszczony tryb rozpatrywania dotyczy również wniosków o dostosowanie transakcji faktoringowych.
W przypadku faktoringu klasycznego odnosi się on do odroczenia spłaty finansowanych faktur od 30 do 90 dni, zwiększenia wartości limitu faktoringowego nawet o 20%, z możliwością wydłużenia okresu dostępności limitu faktoringowego do 90 dni. Klienci korzystający z faktoringu odwrotnego mogą również wnioskować o odroczenie spłaty od 30 do 90 dni, z możliwością wydłużenia okresu obowiązywania umowy do 90 dni.

Wśród innych, wprowadzonych przez bank ułatwień dla klientów, znalazły się także: wydłużenie (na wniosek klienta) o trzy miesiące terminu przedłożenia faktur lub protokołów odbioru celem potwierdzenia realizacji inwestycji finansowanych za pomocą produktów „Przejrzysta Pożyczka” i „Energia ze słońca”, rezygnacja z obowiązku dostarczania oryginałów polis do odnowień cesji polis stanowiących zabezpieczenie kredytów i pożyczek, a także od kwietnia możliwość przesunięcia przez posiadaczy kart kredytowych o trzy miesiące daty spłaty „Minimalnej kwoty do zapłaty”.