PGNiG Obrót Detaliczny i Bank Ochrony Środowiska rozpoczęły współpracę na rzecz poprawy jakości powietrza

Informacja prasowa, 5 czerwca 2019 r.

Klienci PGNiG Obrót Detaliczny już wkrótce będą mogli skorzystać z dedykowanej pożyczki „Pełnym oddechem” w BOŚ Banku, otrzymując nawet do 100 tys. zł na cele ekologiczne, w szczególności związane z poprawą jakości powietrza atmosferycznego. Obie spółki właśnie podpisały umowę o współpracy w tym zakresie.

Startująca od 1 lipca br. pożyczka „Pełnym Oddechem” dedykowana będzie klientom PGNiG Obrót Detaliczny, którzy w trosce o jakość powietrza poszukują najlepszych opcji finansowania, np. wymiany systemów ogrzewania lub projektów termomodernizacyjnych. Będzie ona mogła być wykorzystana m.in na:

  • wymianę użytkowanych urządzeń grzewczych na nowe, ze szczególnym uwzględnieniem kotłów gazowych i przyłączy gazowych
  • zakup i montaż nowych urządzeń grzewczych, wraz z oprzyrządowaniem i materiałami instalacyjnymi
  • audyt energetyczny nieruchomości
  • zakup i montaż wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
  • przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych polegających m.in. na dociepleniu przegród zewnętrznych budynku oddzielających pomieszczenia ogrzewane od środowiska zewnętrznego, w tym: ścian zewnętrznych, ścian zewnętrznych piwnic ogrzewanych, dachów, stropodachów, stropów nad przejazdami, podłóg na gruncie

- Obie nasze instytucje prowadzą szeroko zakrojone działania mające na celu ochronę środowiska naturalnego i rozwój świadomości ekologicznej swoich klientów. Zdecydowaliśmy się połączyć siły, aby zwiększyć zasięg oddziaływania oferty i rozwiązań finansowych, ułatwiających realizację projektów z tego obszaru. Klienci, którzy skorzystają z pożyczki „Pełnym Oddechem” otrzymają od Banku specjalnie przygotowane warunki finansowania – zapewnia Bogusław Białowąs, prezes zarządu Banku Ochrony Środowiska.

- Od początku 2018 roku konsekwentnie rozwijamy inicjatywy skierowane do osób, które decydują się na modernizację systemu grzewczego w swoim domu. Współpraca z Bankiem Ochrony Środowiska stanowi kolejny element tej aktywności, której celem jest kompleksowe wsparcie dla naszych obecnych i nowych Klientów a przez to jeszcze większy udział GK PGNIG w walce o czyste powietrze – mówi Henryk Mucha, prezes zarządu PGNiG Obrót Detaliczny.

- Pożyczka, którą zaoferuje Bank naszym Klientom jest produktem dopasowanym do ich potrzeb w zakresie zmiany źródła ogrzewania na konkurencyjnych warunkach finansowych – dodał Tadeusz Kuczborski, wiceprezes zarządu PGNiG Obrót Detaliczny.

Klienci, na wybrany przez siebie cel, będą mogli otrzymać z banku nawet do 100.000 zł.

Oprocentowanie nominalne pożyczki zaciągniętej na okres do 36 miesięcy będzie stałe i będzie wynosiło 3,0 proc. W przypadku rozłożenia spłaty na okres powyżej trzech lat oprocentowanie będzie zmienne, stanowiące sumą WIBORU 6M i 2,5 pkt. proc. marży. Niezależnie od okresu spłaty, prowizja za udzielenie pożyczki będzie wynosiła 5,0 proc.

Bank Ochrony Środowiska S.A.
Jesteśmy polskim bankiem obecnym na rynku finansowym od 1991 roku. Specjalizujemy się w finasowaniu przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska. Od początku swojej działalności BOŚ sfinansował inwestycje proekologiczne na łączną kwotę około 21,1 mld zł.
Oferujemy także bankowość detaliczną, korporacyjną, inwestycyjną oraz inne usługi finansowe.
Jesteśmy spółką dominującą w Grupie Kapitałowej BOŚ S.A., do której należą spółki zależne: Dom Maklerski BOŚ S.A. i BOŚ Leasing _ Eko Profit S.A.
Od 1997 r. akcje BOŚ są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Kontakt dla mediów.

Biuro Komunikacji i Relacji Inwestorskich
[email protected]