Wspieramy Świąteczną Zbiórkę Żywności SOS

W tym roku Bank Ochrony Środowiska na wielu płaszczyznach wspiera Świąteczną Zbiórkę Żywności organizowaną przez Bank Żywności SOS dla potrzebujących. W związku z sytuacją epidemiczną przybrały one nieco inną formę – poza fizyczną zbiórką darów w sklepach, możliwe są również wpłaty na dedykowanej stronie Godne Święta. Ponadto, BOŚ został Fundatorem paczek i przekazał na ten cel dodatkowe środki.

17 grudnia br. Wojciech Hann, wiceprezes zarządu BOŚ spotkał się z Joanną Gałek, dyrektor Fundacji BŻ SOS w Regułach, gdzie znajduje się główny magazyn BŻ SOS.  Podziękowała ona za wkład pracowników BOŚ w akcję.

Bank Żywności SOS w Warszawie zajmuje się bezpłatnym pozyskiwaniem żywności zagrożonej marnowaniem i przekazywaniem jej potrzebującym. Wyszukuje rezerwy żywności produkowanej w nadmiarze, która zostałaby zutylizowana i stara się, by trafiła zgodnie ze swoim przeznaczeniem – na stół, a nie na śmietnik. W ciągu roku, do Banku Żywności trafia nawet 4 mln kg jedzenia, co przekłada się na 8 mln posiłków dla ubogich, bezdomnych, emerytów i samotnych matek.

Akcja Świątecznej Zbiórki Żywności na stronie https://godneswieta.bzsos.pl trwa do 23 grudnia.