Zielona misja BOŚ w środowisku akademickim

Bank Ochrony Środowiska z otwartością rozwija współpracę ze środowiskiem akademickim. Bank podpisał porozumienie o współpracy naukowo-badawczej i dydaktycznej z Wydziałem Rolnictwa i Ekologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Partnerstwo w przygotowaniu profesjonalnej kadry ekspertów odpowiedzialnych za zieloną transformację wpisuje się w działania banku na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Porozumienie BOŚ z Wydziałem Rolnictwa i Ekologii SGGW otwiera nowe możliwości rozwoju oferty zielonego finansowania. Współdziałanie nauki i biznesu nastawione na osiąganie pozytywnych rezultatów dla środowiska jest możliwe dzięki zaangażowanym specjalistom.

– Zielona misja BOŚ od lat łączy optymalne rozwiązania dla biznesu z efektami na rzecz środowiska naturalnego. W powodzeniu zielonej transformacji Polski niezwykle ważne są wiedza ekologiczna i sektorowa oraz doświadczenie w opracowaniu dedykowanych ofert biznesowych. Współpraca z ośrodkami akademickimi, takimi jak SGGW, to szansa na profesjonalne przygotowanie przyszłej kadry, która swobodnie będzie poruszała się w sytuacji bieżącej oraz uwzględni trendy i perspektywy ekologiczne ważne dla inwestycji klienta. Bank dąży do bycia partnerem wspierającym klientów w osiąganiu doskonałych efektów ekologicznych i poprawie ich ratingu ESG – powiedział Paweł Trętowski, wiceprezes zarządu kierujący pracami zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A.

Zawarte z uczelnią porozumienie zakłada możliwość zlecania SGGW usług naukowo-badawczych. Współpraca umożliwi także organizację kursów i konferencji skupiających się wokół zmian klimatu i zielonej transformacji. Podmioty będą prowadzić wzajemne działania dydaktyczne. Studenci i pracownicy SGGW będą mogli odbyć w BOŚ praktyki i staże zawodowe, a pracownicy banku skorzystają ze szkoleń oferowanych przez uczelnię. Dzięki doskonaleniu metod kształcenia, absolwenci SGGW będą lepiej przygotowani do rozpoczęcia kariery zawodowej.