Zmiany w składzie Zarządu Banku Ochrony Środowiska

Warszawa, 10 lutego 2021 r.

10 lutego 2021 r. Rada Nadzorcza Banku Ochrony Środowiska S.A. powołała dwóch wiceprezesów Zarządu Banku – Marzenę Koczut oraz z dniem 15 lutego br. Roberta Kasprzaka.

Marzena Koczut od października 2020 r. była Członkiem Rady Nadzorczej BOŚ S.A. W grudniu 2020 r. została delegowana do czasowego pełnienia obowiązków Członka Zarządu.

Marzena Koczut jest absolwentem studiów Canadian Executive Master of Business Administration – CEMBA, prowadzonych przez Szkołę Główną Handlową we współpracy z Université du Québec à Montréal (UQAM) oraz posiada dyplom z wyróżnieniem Bachelor of Commerce ze specjalizacją Finanse i Księgowość na Uniwersytecie McGill w Montrealu, Kanada.

Pracę zawodową uzupełnia licznymi szkoleniami, w tym: leadership, zarządzanie strategiczne, ład korporacyjny, marketing, rynek kapitałowy, kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych. Posiada Certyfikat PRINCE2.

Pani Marzena Koczut jest menadżerem z ponad 20-letnim doświadczeniem w zarządzaniu w różnych warunkach rynkowych w Polsce, krajach Europy Środkowej oraz w Ameryce Północnej. Prowadziła projekty zmian w firmach i organizacjach oraz skomplikowane procesy restrukturyzacyjne, m.in. w celu optymalizacji oraz poprawy efektywności operacyjnej i kosztowej, zarządzała interdyscyplinarnymi i międzynarodowymi zespołami. Wytypowana na listę 200 najbardziej wpływowych kobiet w rankingu Instytutu Innowacyjna Gospodarka: „Kobiety w finansach” (2015).

Po studiach na Uniwersytecie McGill oraz rocznej praktyce zawodowej w Toronto Dominion Bank przez kilkanaście lat pracowała w kanadyjskiej instytucji finansowej wspierającej konkurencyjność gospodarki Export Development Canada (EDC), początkowo jako Analityk Finansowy, potem Dyrektor Finansowy, Dyrektor Regionalny, wreszcie Szef Przedstawicielstwa EDC na Europę Środkową. W 2005 roku otworzyła przedstawicielstwo EDC w Europie Środkowej i była odpowiedzialna za rozwój biznesu we wszystkich sektorach oraz zarządzanie międzynarodowym zespołem i operacjami w 6. krajach: PL, SK, CZ, HU, SI, AT.

Od 2010 roku jako Wiceprezes Zarządu PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. Polska była odpowiedzialna za zarządzanie sprzedażą oraz obszarami back-office. Jej zadaniem było m.in. przekształcenie Spółki, optymalizacja procesów wewnętrznych, kształtowanie i realizacja strategii rozwoju.

Zrealizowała z sukcesem pierwszą na rynku transakcję przejęcia OFE (OFE Polsat przejęty przez PKO BP BANKOWY PTE).

W latach 2016 – 2019 Marzena Koczut jako Prezes Zarządu LOTOS Lab Sp. z o.o. bezpośrednio zarządzała m.in. pionem strategii, rozwoju oraz innowacji. Dokonała istotnych zmian struktury Spółki oraz wprowadziła nową kulturę organizacyjną. Przygotowała Spółkę do roli podmiotu realizującego strategię innowacyjności w GK LOTOS.

Od roku 2020 jest Doradcą Ministra Klimatu oraz Ekspertem w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie funduszy i instrumentów finansowych w celu wsparcia realizacji programów w Transformacji Klimatycznej, w tym: wypracowania strategii mobilizacji kapitału prywatnego oraz nowych rozwiązań finansowych optymalizujących wykorzystanie istniejących funduszy i środków dedykowanych do transformacji klimatycznej.

Od listopada 2019 r. Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie.

Robert Kasprzak  jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Finanse i Bankowość). Karierę zawodową rozpoczął w Banku Handlowym, gdzie zarządzał portfelem inwestycyjnym w walutach wymienialnych, następnie z ramienia Credit Suisse First Boston London współpracował z bankami w obrocie wtórnym na rynku euroobligacji i obligacji Brady’ego. Kolejne doświadczenie zdobywał w Banku BPH i Citibanku Handlowym jako Dyrektor w obszarze Skarbu nadzorujący zespół sprzedaży obsługujący instytucje finansowe i innych inwestorów instytucjonalnych.

W latach 2007 – 2008 w Societe Generale Londyn (biuro w Warszawie) pełnił funkcję Dyrektora odpowiedzialnego za sprzedaż produktów inwestycyjnych i zabezpieczających ryzyko w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz za sprzedaż strukturyzowanych produktów inwestycyjnych i instrumentów pochodnych do instytucji finansowych w Polsce, Czechach, na Słowacji i na Węgrzech.

W latach 2008 – 2012 jako z-ca Dyrektora Departamentu Research&Development oraz Dyrektor ds. Produktów Inwestycyjnych w Union Investment TFI odpowiadał za rozwój produktów dla klientów indywidualnych, korporacyjnych i instytucji finansowych (firmy ubezpieczeniowe). W latach 2012 – 2013 w Opera TFI Członek Zarządu,  Dyrektor Departamentu Sprzedaży, a od 2013 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego najpierw Dyrektor Departamentu Finansowania Strukturalnego, a następnie Dyrektor Zarządzający w Pionie Zarządzania Produktami odpowiedzialny m. in. za finansowanie strukturalne, bankowość transakcyjną, gwarancje i poręczenia oraz rozwój produktów kredytowych.