Zmiany w Zarządzie BOŚ

23 listopada 2022 r. Rada Nadzorcza Banku Ochrony Środowiska odwołała Pana Wojciecha Hanna z pełnienia funkcji prezesa zarządu Banku. Pan Wojciech Hann sprawował tę funkcję od marca 2021 r. Wcześniej, od listopada 2020 r., kierował on pracami zarządu BOŚ jako wiceprezes Banku.

Rada Nadzorcza powierzyła pełnienie obowiązków prezesa zarządu BOŚ Panu Emilowi Ślązakowi, członkowi Rady Nadzorczej. Będzie on kierować pracami zarządu do momentu wyboru nowego prezesa w ramach postępowania kwalifikacyjnego, jednak nie dłużej niż do 23 lutego 2023 r.