Drugi Krajowy Okrągły Stół

Warszawa, 25 maja 2022 r.

W trakcie drugiego Krajowego Okrągłego Stołu dotyczącego finansowania efektywności energetycznej w Polsce(wydarzenie zorganizowane w ramach Forów Sustainable Energy Investment Forums – projektu finansowanego z programu Unii Europejskiej Horyzont 2020) przedstawiciele BOŚ omówili realizowany w Banku projekt ELENA.

Więcej informacji o wydarzeniu znajdziesz tutaj.