XXVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich

Mrągowo, 9 czerwca 2022 r.

W trakcie XXVIII Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich Dyrektor ds. Współpracy z JST przedstawił możliwości finansowania inwestycji proekologicznych samorządów z wykorzystaniem środków ELENA h.

Więcej na temat oferty Banku można przeczytać w artykule BOŚ Bank wspiera Samorządy Terytorialne w realizacji inwestycji podnoszących efektywność energetyczną.