Lider zielonej transformacji - wyróżnienie BOŚ

Ruszył konkurs na wyjątkową inwestycję ekologiczną
Nagradzamy zrealizowane inwestycje, które dają wymierny efekt ekologiczny.
Na zwycięzców czeka tytuł Lidera Zielonej Transformacji.

Najważniejsze informacje o konkursie

 • Konkurs rozpoczął się 2 stycznia 2023 r. i będzie trwać do odwołania.

 • Konkurs ma na celu wyróżnienie inwestycji:

  • zrealizowanych przez Klientów banku
  • sfinansowanych udzielonym przez bank kredytem
  • wykazujących znaczący efekt ekologiczny

  Bank przyznaje laureatom konkursu wyróżnienia - tytuł Lidera Zielonej Transformacji - za największy efekt ekologiczny inwestycji, która została zakwalifikowana do danej kategorii konkursowej.

  Wyróżnienia będą przyznane dwa razy w roku, za inwestycje zakończone:

  • w pierwszym półroczu tj. od 1 stycznia do 30 czerwca,
  • w drugim półroczu tj. od 1 lipca do 31 grudnia.

  Bank zastrzega, iż w przypadku gdy żadna zgłoszona inwestycja nie spełnia kryteriów konkursowych, wyróżnienie nie będzie przyznane.

 • Do udziału w konkursie są uprawnieni klienci instytucjonalni Banku Ochrony Środowiska S.A. rozliczający się na zasadzie pełnej księgowości, którzy zawarli z bankiem umowę kredytu inwestycyjnego przeznaczonego na finansowanie przedsięwzięć spełniających kryteria określone w § 6 regulaminu konkursowego.

 • Do konkursu może być zgłoszona tylko zrealizowana/zakończona inwestycja sfinansowana w oparciu o kredyt inwestycyjny udzielony przez bank, spełniająca następujące warunki łącznie:

  • kredyt został uruchomiony, nie został spłacony, przekazany do windykacji ani wypowiedziany,
  • inwestycja została zakończona, jednakże nie wcześniej niż w dniu 01 lipca 2022 r.,
  • kredyt jest zakwalifikowany jako ekologiczny, zgodnie z przepisami wewnętrznymi  banku,
  • inwestycja wyróżnia się pod kątem ekologicznym i zawiera się w jednej z kategorii wskazanej w regulaminie.
 • Zgodnie z regulaminem konkursu kategorie konkursowe w jakich może być przyznane wyróżnienie to:

  • efektywność energetyczna,
  • produkcja i magazynowanie zielonej energii,
  • gospodarka obiegu zamkniętego,
  • redukcja zużycia zasobów naturalnych,
  • ograniczenie szkodliwych emisji do środowiska,
  • zrównoważona produkcja i przetwórstwo rolno spożywcze,
  • innowacja,
  • zrównoważony transport,
  • istotny wkład w łańcuch dostaw powiązany z wyżej wymienionymi kategoriami.

Zgłoszenie konkursowe wypełnione na formularzu otrzymanym od doradcy należy przekazać:

O wszelkich szczegółach dotyczących udziału w konkursie, jego przebiegu oraz przyznaniu wyróżnienia będą informować doradcy korporacyjni BOŚ.

Regulamin konkursu