Bank Ochrony Środowiska otrzymał Srebrny Listek CSR Polityki

Warszawa, 9 czerwca 2021 r.

Bank Ochrony Środowiska został wyróżniony Srebrnym Listkiem CSR Polityki. Otrzymują go firmy, które wdrażają zintegrowane modele zarządzania, obejmujące m.in. kwestie jakości, zarządzania środowiskowego i bezpieczeństwa pracowników.

Tygodnik POLITYKA we współpracy z firmą doradczą Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu po raz kolejny zaprosił firmy działające w Polsce do przeglądu ich rozwiązań wspierających zrównoważony rozwój i zaangażowanie społeczne.

Podobnie jak w zeszłym roku organizatorzy przeanalizowali działania firm związane z obszarami takimi jak ład korporacyjny, prawa człowieka, zachowania wobec pracowników, ochrona środowiska naturalnego, dbałość o klienta, uczciwość biznesowa i zaangażowanie społeczne. W przypadku realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG’s) skoncentrowali się na projektach związanych z inicjatywami na rzecz przeciwdziałania ekonomicznym i społecznym skutkom pandemii oraz na działaniach na rzecz ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i klimat.

Idea zrównoważonego rozwoju towarzyszy Bankowi Ochrony Środowiska od pierwszego dnia jego działalności. W okresie trzech dziesięcioleci Bank udzielił ponad 86 tys. kredytów na finansowanie przedsięwzięć, dzięki którym wykonano dziesiątki tysięcy inwestycji proekologicznych o wartości 52,4 mld zł. W ostatnim czasie sfinansował budowę farm fotowoltaicznych, biogazowni rolniczych, czy modernizację stacji uzdatniania wody. BOŚ jest społecznie odpowiedzialny. Poprzez powołaną w 2009 roku  Fundację, Bank rozpowszechnia wiedzę o mikroinstalacjach OZE, za pomocą specjalnej aplikacji Brudno Tu walczy z dzikimi wysypiskami śmieci, a także troszczy się o zdrowie młodego pokolenia organizując dla szkół edukacyjne konkursy na temat zasad zdrowego odżywiania. W BOŚ realizowane są również inicjatywy rozwijające kompetencje i codzienne nawyki ekologiczne pracowników oraz klientów.

Listki CSR Polityki obchodziły w tym roku swój jubileusz. Zestawienie firm zostało zaprezentowane po raz dziesiąty.