Uważaj na oszustów podszywających się pod pracowników banku!

W ostatnim czasie zauważalny jest wzrost liczby działań na szkodę klientów banków. Przestępcy dzwonią i informują o rzekomej próbie wyłudzenia kredytu na Twoje dane, a następnie oferują pomoc w zabezpieczeniu konta. W tym celu nakłaniają do zainstalowania oprogramowania, umożliwiającego zdalny dostęp do Twojego urządzenia, udostępnianie ekranu lub prowadzenie czatu.

Zachęcamy do regularnego czytania komunikatów bezpieczeństwa znajdujących się na stronie bosbank.pl w zakładce bezpieczeństwo.

Promowane oferty

 • Kredyt ekologiczny FENG

  Kredyt z dotacją BGK na poprawę efektywności energetycznej Zobacz więcej
 • Działania pomocowe COVID-19

  Call Center BOŚ +48 22 543 34 33 Dowiedz się więcej
 • Gwarancje BGK

  Działania pomocowe ograniczające negatywne skutki COVID-19 Zobacz więcej
 • G Pay

  Teraz wszędzie zapłacisz telefonem Zobacz więcej

Inwestycje naszych klientów

Baltic Park Molo

Baltic Park Molo

ZDROJOWA INVEST SP. Z O. O. PROJEKT 7 SP. KOMANDYTOWA

Hotele w kompleksie Baltic Park Molo są pierwszymi obiektami w Polsce, wybudowanymi zgodnie z wytycznymi Leadership in Energy and Environmental Design (LEED). Zdrojowa Invest, kontynuując swoją strategię CSR w zakresie ekologicznych rozwiązań w hotelach, podjęła decyzję o certyfikacji kompleksu Baltic Park Molo już na etapie konkursu na wykonanie projektu.

Certyfikat LEED dla Baltic Park Molo potwierdza ekologiczny charakter budynku, który jest wyposażony w rozwiązania oszczędzające energię i zmniejszające zanieczyszczenie środowiska. W całej Polsce certyfikatem LEED zostało wyróżnionych jedynie kilkaset obiektów.

W kompleksie Baltic Park Molo znalazły zastosowanie m.in. takie rozwiązania jak: wykorzystanie systemu BMS (Building Management System) do zarządzania budynkiem w celu oszczędności energii, kogeneracja (wytwarzanie energii elektrycznej wraz z zagospodarowaniem ciepła powstającego w trakcie takiego procesu),  oświetlenie LED, ekologiczne windy (z odzyskiem energii elektrycznej), czy stanowisko do ładowania samochodów elektrycznych.

Zadbano także o zainstalowanie wodooszczędnej armatury łazienkowej z perlatorami oraz przygotowano kosze na śmieci z sortowaniem odpadów.

Rosevia Resort

Rosevia Resort

BUDIZOL Sp. z o.o. PROPERTY Sp. komandytowo-akcyjna

Celem inwestycji Rosevia Resort było zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych poprzez ograniczenie zapotrzebowania na energię przy jednoczesnym zastosowaniu odnawialnych źródeł energii i ograniczenie negatywnego oddziaływanie na środowisko. Ośrodek rekreacyjno – wypoczynkowy Rosevia Friends & Family Resort powstał w Nadmorskim Parku Krajobrazowym, w najbardziej urokliwej części Kaszub Północnych, przy Latarni Morskiej Rozewie.

Rosevia Resort został zrealizowany w oparciu o innowacyjną i autorską technologię budowy nowoczesnych domów prefabrykowanych, oznaczoną znakiem towarowym „Energia³“. System ten umożliwia zminimalizowanie zużycia energii podczas eksploatacji budynków. Zaawansowany proces prefabrykacji gwarantuje najwyższej jakości materiały budowlane o znakomitych parametrach izolacyjnych i wytrzymałościowych. Produkowane w tej technologii prefabrykowane systemy konstrukcji budynków (m.in.: ścienne, stropowe, dachowe) mogą współpracować z odnawialnymi źródłami energii.

W ośrodku zaprojektowano system energetyczny w oparciu o pompy ciepła, pokrywający 100% zapotrzebowania na energię cieplną i chłód, przyczyniając się w ten sposób do ograniczenia zużycia energii pochodzącej ze źródeł tradycyjnych, generujących emisję zanieczyszczeń powietrza.

Ośrodek to znakomity przykład prowadzenia biznesu z poszanowaniem środowiska naturalnego.

Ekołowiczanka

Ekołowiczanka

GRUPA PRODUCENTÓW MLEKA EKOŁOWICZANKA SP. Z O.O.

Grupa zrealizowała dwie inwestycje, które przyczyniły się do poprawy efektywności oczyszczania ścieków oraz zapewniły przedsiębiorstwu produkcję własnej energii cieplnej wykorzystywanej do procesu technologicznego.

W pierwszej kolejności rozbudowano część tlenową oczyszczalni, gdzie wykonano prace polegające m.in. na wymianie sita, budowie zbiornika uśredniającego oraz instalacji nowoczesnego układu flotacji oraz komór osadu czynnego i biokoagulacji. W tym procesie zastosowano innowacyjną technologię, wykorzystania kształtek AQWISE w celu zwiększenia powierzchni złoża biologicznego odpowiedzialnego za redukcję ładunków zanieczyszczeń. Działania te przyniosły zwiększenie wydajności dobowej przedsiębiorstwa oraz zapewniły wymierne efekty ekologiczne:

 • przepustowość oczyszczalni - 4 000 m3/d
 • redukcję ładunku BZT5 - 407 229 kg/rok
 • redukcję ładunku ChZT - 664 427 kg/rok

Grupa zadbała także o uporządkowanie gospodarki osadowej z innych zakładów przetwórstwa mleka.  Wybudowana została instalacja do produkcji biogazu z osadów ściekowych oraz flotatu pozyskiwanego z oczyszczalni w Łowiczu oraz z podczyszczalni ścieków technologicznych pochodzących od pozostałych przetwórców mleka kooperujących z SM Łowicz. Nowa instalacja umożliwia pełne pokrycie zapotrzebowania na energię cieplną dla prowadzonego procesu technologicznego oczyszczania ścieków, prowadzenia procesu fermentacji beztlenowej oraz suszenia osadów i pofermentu oraz częściowe pokrycie zapotrzebowania zakładu na energię elektryczną (ok. 60% zapotrzebowania). Z uwagi na wykorzystanie energii cieplnej z kogeneracji oraz układu ORC sprawność procesu wytwarzania energii kształtuje się na poziomie 90%.

Zakłady Papiernicze

Zakłady Papiernicze

Głuchołaskie Zakłady Papiernicze Sp. z o.o.

Inwestycja polegała na  modernizacji systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Głuchołaskich Zakładów Papierniczych Sp. z o.o.

Zrealizowane przedsięwzięcie przyczyniło się do ograniczenia negatywnego oddziaływania Zakładu na środowisko naturalne w obszarze gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej. Wdrożono nowoczesne rozwiązania technologiczne poprawiające jakość ścieków umożliwiające ponowne ich wykorzystanie w procesach produkcyjnych. Zaowocowało to zmniejszeniem ilości powstających ścieków o 25%. Ponadto wilgotność powstających odpadów podczas oczyszczania ścieków spadła o 35%, co przyniosło znaczne ograniczenie ilości odpadów przekazywanych do unieszkodliwienia i stworzyło nowe sposoby ich zagospodarowania. Dzięki zagospodarowaniu ścieków ograniczono także nieprzyjemne zapachy, które były uciążliwe dla bezpośrednich sąsiadów zakładów.