Już ponad 3100 elektryków w leasingu z dopłatą

Już ponad 4100 wniosków o dopłaty wpłynęło do Banku Ochrony Środowiska w ramach ścieżki leasingowej programu „Mój elektryk”. Ponad3100 z nich zostało już pozytywnie rozpatrzonych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a łączna wartość przyznanego dofinansowania sięgnęła 98 mln zł.

W pierwszym roku funkcjonowania ścieżki leasingowej w programie „Mój elektryk” największym zainteresowaniem cieszyły się samochody osobowe. Aż 2600 z dotychczas zaakceptowanych przez NFOŚiGW wniosków dotyczyło właśnie tego typu pojazdów, a łączna wartość przyznanych dopłat wyniosła 79,5 mln zł. W przypadku pojazdów dostawczych, zaakceptowanych zostało już 480 wniosków na łączną kwotę 27 mln zł. Ponadto, klienci firm leasingowych uzyskali dofinansowanie leasingu 70 pojazdów dwu- i trójkołowych.

– Pierwszy rok funkcjonowania ścieżki leasingowej w programie „Mój elektryk” pokazuje, że jej uruchomienie było bardzo dobrym ruchem. Przypomnę, że kwota, którą BOŚ otrzymał do dyspozycji przy inauguracji programu, wynosiła 20 mln zł, a obecnie jest to już 200 mln zł. Dopłaty do leasingu pojazdów elektrycznych cieszą się stale rosnącym zainteresowaniem i jestem przekonany, że kolejne miesiące przyniosą jeszcze lepsze rezultaty, a pula środków zostanie dodatkowo zwiększona przez NFOŚiGW – powiedział Wojciech Hann, prezes Banku Ochrony Środowiska. – W ten sposób realnie przyczyniamy się do modernizacji i elektryfikacji samochodów jeżdżących po polskich drogach, co przekłada się na redukcję emisji zanieczyszczeń i poprawę jakości powietrza. Chciałbym serdecznie podziękować naszym partnerom, w szczególności NFOŚiGW oraz wszystkim zaangażowanym w program firmom leasingowym. Dzięki wspólnej pracy możemy sprawnie obsługiwać zainteresowanych dopłatami przedsiębiorców, a dziś możemy pochwalić się tak dobrymi wynikami programu – dodał prezes BOŚ.

– Program „Mój elektryk” to flagowa inicjatywa wspierająca wysiłki rządu w obszarze elektromobilności. Duże zainteresowanie dopłatami potwierdza, że rynek czekał na tego typu instrument i z entuzjazmem przyjął program. Absorbcja środków stoi na wysokim poziomie i jestem przekonany, że kolejny rok przyniesie jeszcze lepsze rezultaty. Gratuluję NFOŚiGW, BOŚ oraz wszystkim zaangażowanym firmom leasingowym, bo swoimi działaniami pokazują, że współpraca sektora publicznego z prywatnym może być efektywna i przynosić wiele korzyści – powiedział Ireneusz Zyska, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska oraz Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii.

BOŚ nagradza partnerów

Przy okazji podsumowania pierwszego roku realizacji ścieżki leasingowej „Mojego elektryka”, w którą zaangażowały się dotychczas 23 firmy leasingowe, BOŚ postanowił wyróżnić te z nich, które w największym stopniu przyczyniły się do realizacji celów programu. Specjalne wyróżnienia otrzymali: PKO Leasing, Arval Service Lease Polska, Volkswagen Financial Services, Prime Car Management oraz ING Lease Polska.

„Mój elektryk” w pigułce

Celem programu „Mój elektryk”, realizowanego przez NFOŚiGW, jest redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie zakupu i leasingu pojazdów zeroemisyjnych. Umowa pomiędzy NFOŚiGW a BOŚ, który dotychczas jest jedynym operatorem ścieżki leasingowej programu, została zawarta we wrześniu 2021 r. W listopadzie ubiegłego roku do „Mojego elektryka” przystąpiły pierwsze firmy leasingowe, zaś składanie wniosków o dopłaty ruszyło w grudniu 2021 r.

Dopłatami do leasingu mogą być objęte przede wszystkim pojazdy zeroemisyjne kategorii M1 (samochody osobowe do przewozu max. 8 osób) oraz pojazdy kategorii N1 (dostawcze z masą do 3,5 t). Pula środków przeznaczonych przez NFOŚiGW na dopłaty do leasingu i wynajmu pojazdów elektrycznych wynosi obecnie 200 mln zł. Zawieranie umów w ramach programu możliwe będzie do końca 2025 r.

Coraz więcej pojazdów elektrycznych na polskich drogach

Według danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego i Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych, na koniec lipca 2022 r. w Polsce zarejestrowanych było 52 881 osobowych i użytkowych samochodów z napędem elektrycznym. W ciągu pierwszych siedmiu miesięcy 2022 r. ich liczba zwiększyła się o 14 098 sztuk, tj. o 44% w porównaniu do analogicznego okresu 2021 roku.

Więcej informacji o programie dostępnych jest na stronie: https://www.bosbank.pl/moj-elektryk

Galeria: