Program "Mój elektryk"

Program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Mój elektryk” wspiera zakup i leasing pojazdów zeroemisyjnych. Program zaplanowany jest do 2026 roku.

W ramach programu Bank Ochrony Środowiska S.A. udziela dopłat do leasingu samochodów zeroemisyjnych (w tym elektrycznych) ze środków powierzonych przez NFOŚiGW, zgodnie z umową zawartą z Funduszem 8 września 2021 r.

Leasingu z dopłatą udzielają firmy leasingowe, które nawiążą współpracę z BOŚ.

Dopłatami do leasingu mogą być w szczególności objęte:
🡲 pojazdy zeroemisyjne kategorii M1 (samochody osobowedo przewozu max. 8 osób)
🡲 pojazdy kategorii N1 (pojazdy dostawcze z masą do 3,5 t).

Wysokość dopłaty do leasingu jest uzależniona od kategorii leasingobiorcy i typu pojazdu.

https://www.gov.pl/web/elektromobilnosc/o-programie
https://www.gov.pl/web/elektromobilnosc/program-moj-elektryk--pytania-i-odpowiedzi

Dla firm leasingowych
Jak nawiązać współpracę z BOŚ Bank

Bank Ochrony Środowiska S.A. zaprasza firmy leasingowe do współpracy w realizacji Programu Priorytetowego „Mój elektryk”. Kryteria wyboru firm leasingowych są przedstawione w dokumencie „Zasady i kryteria wyboru firm leasingowych przez Bank Ochrony Środowiska S.A.” (Zasady), uzgodnionym z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dokument ten dostępny jest poniżej.

Wnioski o nawiązanie współpracy z BOŚ Bankiem wraz z dokumentami określonymi w Zasadach, należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres moj.elektryk@bosbank.pl
Wzór wniosku firmy leasingowej jest podany w Zasadach.
BOŚ Bank przyjmuje wnioski firm leasingowych w trybie ciągłym od dnia 30 września 2021 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt na adres moj.elektryk@bosbank.pl

Dla Beneficjentów (Leasingobiorców)

Kto może skorzystać z dopłat do leasingu:
🡲 Osoby fizyczne
🡲 Jednostki sektora finansów publicznych
🡲 Instytuty badawcze
🡲 Przedsiębiorcy
🡲 Stowarzyszenia i Fundacje
🡲 Spółdzielnie i rolnicy indywidualni
🡲 Kościoły i inne związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne i pozostałe organizacje religijne

Wysokość dopłaty do leasingu jest uzależniona od kategorii leasingobiorców i typu pojazdu.

https://www.gov.pl/web/elektromobilnosc/program-moj-elektryk--pytania-i-odpowiedzi

Najważniejsze informacje na temat dopłat do leasingu w Programie Priorytetowym „Mój elektryk”:

  • „Jedno okienko”: Program „Mój elektryk” działa na zasadzie „jednego okienka”, co oznacza, że wszelkie formalności związane z leasingiem i z dopłatą do leasingu klient załatwia w firmie leasingowej współpracującej z Bankiem Ochrony Środowiska. Firma leasingowa przesyła do Banku wniosek o dotację wraz z załącznikami. Po pozytywnej ocenie wniosku przez Bank i akceptacji Zarządu NFOŚiGW dla zbiorczego wykazu dotacji, Bank przesyła do firmy leasingowej przygotowaną umowę dotacji, którą podpisuje Klient. Podpisaną przez Klienta umowę dotacji firma przesyła do BOŚ celem podpisania umowy ze strony Banku. Po podpisaniu umowy dotacji przez obie strony, Klient otrzymuje jeden egzemplarz umowy.
  • Cykliczna ocena wniosków: Zasady realizacji Programu precyzyjnie określają czas oceny wniosków. Wnioski, które trafią do Banku do końca danego tygodnia są oceniane w ciągu 5 dni roboczych. Poprawne wnioski Bank przesyła zbiorczo do akceptacji NFOŚiGW. Po akceptacji wniosku przez NFOŚiGW, Bank przygotowuje umowę dotacji dla Klienta. Zasady cyklicznej oceny wniosków są takie same dla wszystkich firm leasingowych współpracujących z BOŚ. Zatem w przypadku kompletnego wniosku Bank informuje firmę leasingową o podjętej decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania dotacji w terminie 20 dni roboczych od daty otrzymania od firmy leasingowej prawidłowego wniosku o dotację.
  • Uzupełnianie wniosków: Bank nie odrzuca niepoprawnie wypełnionych wniosków o dopłatę przekazanych przez firmy leasingowe, a jedynie kieruje je do poprawy czy uzupełnienia. Firma leasingowa składa w BOŚ poprawiony wniosek przy kolejnej zbiorczej wysyłce wniosków.
  • Najczęstsze błędy we wnioskach: Bank na bieżąco informuje firmy leasingowe o najczęściej popełnianych błędach we wnioskach, dzięki czemu do Banku trafia coraz więcej poprawnie wypełnionych dokumentów.
  • Gdzie złożyć wniosek: Wnioski o leasing z dopłatą można składać tylko w firmach leasingowych (lub firmach oferujących najem długoterminowy pojazdów), które zawarły umowę współpracy z Bankiem Ochrony Środowiska. Lista jest rozszerzana w miarę podpisywania kolejnych umów z firmami leasingowymi.
  • Warunki dopłat: Warunki dopłat do opłaty wstępnej i opłaty transferowej, w tym wysokość dopłat, kwalifikowalne pojazdy itp., są takie same dla wszystkich firm leasingowych uczestniczących w Programie.
  • Dopłaty do umów leasingu zawartych po 1 maja 2020 r.: Istnieje możliwość objęcia dopłatami umów leasingu zawartych po 1 maja 2020 r. Firmy leasingowe otrzymały  pełną informację na temat niezbędnych elementów, jakie musi zawierać aneks do istniejącej umowy leasingu oraz sposobu postępowania w przypadku objęcia dotacją pojazdu już użytkowanego który spełniał warunki Programu Priorytetowego „Mój Elektryk” na dzień podpisania umowy leasingu. Decyzję o zawarciu aneksu z klientem podejmuje firma leasingowa.
  • Pojazdy objęte dopłatami: Dopłatami do leasingu mogą być objęte jedynie kategorie pojazdów określone w Programie Priorytetowym „Mój elektryk”. Dla ścieżki finansowanej za pomocą leasingu przewidziano możliwość dopłaty do następujących kategorii: M1, N1, L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e i L7e. Nie mogą być objęte dopłatami do leasingu m.in. pojazdy o napędzie hybrydowym, pojazdy ciężarowe, autobusy ani rowery elektryczne.

Firmy leasingowe współpracujące z BOŚ

Minimum formalności - zasada „jednego okienka”

W programie formalności są maksymalnie uproszczone i obowiązuje zasada „jednego okienka”, tzn. wniosek o dotację i leasing załatwia się w firmie leasingowej, która podpisała umowę z BOŚ:

Minimum formalności - zasada „jednego okienka”

 • Wniosek o dopłatę do leasingu przyjmie firma leasingowa współpracująca z BOŚ.
 • Firma leasingowa weryfikuje wniosek i analizuje zdolność leasingową klienta.
 • Pozytywnie zweryfikowane wnioski firma leasingowa przekazuje do BOŚ.
 • Leasingobiorca podpisuje Umowę Dotacji i ustanawia zabezpieczenia w firmie leasingowej.

Ważne informacje

 • Zachęcamy do zapoznania się z listą pytań i odpowiedzi dotyczących ścieżki leasingowej programu, zawartą w poniższym pliku pdf. Treść odpowiedzi została uzgodniona z NFOŚiGW.

  Zachęcamy również do zapoznania się z odpowiedziami na pytania programu opublikowanymi przez NFOŚiGW pod adresem: https://www.gov.pl/web/elektromobilnosc/program-moj-elektryk--pytania-i-odpowiedzi

  Dopłaty do leasingu w programie „Mój elektryk” – ważne informacje dla klientów

     • Zachęcamy do zapoznania się z listą pytań i odpowiedzi (wg stanu na 22 października 2021) dotyczących ścieżki leasingowej programu. Treść odpowiedzi została uzgodniona z NFOŚiGW. BOŚ będzie systematycznie aktualizował listę odpowiedzi.

      • 7 lutego 2023: W ostatnich dniach BOŚ podpisał kolejną umowę współpracy z NIVETTE FLEET MANAGEMENT Sp. z o.o.
      • 5 lipca 2022: W ostatnich dniach BOŚ podpisał kolejną umowę współpracy z Alphabet Polska Fleet Managmenet Spółka z o.o.
      • 29 czerwca 2022:  W ostatnich dniach BOŚ podpisał kolejne umowy współpracy z Toyota Leasing Polska Sp. z o. o. oraz Idea Getin Leasing SA Automotive S.K.A.
      • 31 maja 2022: W ostatnich dniach BOŚ podpisał kolejną umowę współpracy z MILLENNIUM Leasing Sp. z o.o.
      • 16 maja 2022: W ostatnich dniach BOŚ podpisał kolejną umowę współpracy z Carefleet S.A. (Grupa EFL. S.A.).
      • 12 kwietnia 2022: W ostatnich dniach BOŚ podpisał kolejną umowę współpracy z PEKAO LEASING  Sp. z o.o.
      • 22 marca 2022 r.: Podpisaliśmy kolejne dwie umowy współpracy,  z  ING Lease (Polska) Sp. z o.o. oraz Mercedes-Benz Leasing Polska Sp. z o.o.
      • 10 marca 2022 r.: W ostatnich dniach BOŚ podpisał kolejne dwie umowy współpracy z BMW Financial Services Polska Sp. z o.o. oraz RCI Leasing Polska Sp. z o.o.
      • W dniu 1 marca 2022 r. BOŚ podpisał umowę współpracy z MHC Mobility Sp. z o.o.
      • 26 stycznia 2022 r.: W trakcie webinarium zorganizowanego przez Związek Polskiego Leasingu (ZPL), przedstawiciele BOŚ przedstawili założenia i stan wdrażania programu „Mój elektryk” oraz odpowiadali na pytania firm leasingowych. W spotkaniu uczestniczyło ponad 80 osób z 25 firm leasingowych.
      • 19 stycznia 2022 r.: W ostatnich dniach BOŚ podpisał kolejne dwie umowy współpracy z mLeasing Sp. z o.o. orazLeasys Polska Sp. z o.o.
      • 12 stycznia 2022 r.: BOŚ podpisał trzy kolejne umowę współpracy z: MAN Financial Services Poland Sp. z o.o., Santander Leasing S.A. i Santander Consumer Multirent Sp. z o.o
      • 4 stycznia 2022 r.: W ostatnich dniach BOŚ podpisał kolejną umowę współpracy z BNP Paribas Leasing Services Sp. z o.o.
      • 28 grudnia 2021 r.: Zapraszamy do zapoznania się z nową, rozszerzoną listą pytań i odpowiedzi dotyczących programu. Pytania i odpowiedzi zostały pogrupowane w 12 bloków:
      1. Kwalifikowalność pojazdów do objęcia dopłatami.
      2. Kwalifikowalność umów leasingu do objęcia dopłatami. Zawarcie umowy Bank-FL.
      3. Wniosek o dotację (dopłatę do leasingu). Ocena wniosku.
      4. Zawarcie umowy leasingu. Faktury. Opłata transferowa.
      5. Zawarcie umowy dotacji.
      6. Protokół odbioru pojazdu. Transfer środków do FL.
      7. Zabezpieczenie zwrotu dotacji. Cesja z polisy ubezpieczeniowej. Poręczenie firmy leasingowej.
      8. Obowiązki korzystającego. Nalepki na pojeździe.
      9. Obowiązki firmy leasingowej. Sprawozdawczość. Podwykonawstwo.
      10. Zwrot dotacji przez korzystającego.
      11. Windykacja.
      12. Inne.
      • 16 grudnia 2021 r. BOŚ podpisał umowy współpracy z firmami z grupy PKO Banku Polskiego – PKO Leasing S.A. i Prime Car Managment S.A.
      • 13 grudnia 2021 BOŚ podpisał umowę współpracy z PSA Finance Polska. Lista firm leasingowych współpracujących z BOŚ jest dostępna poniżej. Lista będzie stale aktualizowana.
      • 15 listopada 2021 r. Zarząd NFOŚiGW zatwierdził zmiany we wzorach dokumentów dotyczących ścieżki leasingowej programu „Mój elektryk”. Główne zmiany dotyczą: doprecyzowania zasad  wykorzystania poręczenia firmy leasingowej dla zabezpieczenia zwrotu dotacji (w takim przypadku nie jest niezbędne ustanowienie cesji z polisy ubezpieczeniowej); wydłużenia terminu przekazania przez firmę leasingową podpisanej umowy dotacji do Banku (z 2 do 5 dni roboczych); wydłużenia do 9 miesięcy okresu (liczonego od dnia od dnia podpisania umowy dotacji) na wydanie pojazdu oraz doprecyzowania zasad prowadzenia windykacji przez firmę leasingowa, w przypadku jednoczesnej windykacji wierzytelności z tytułu umowy leasingu oraz umowy dotacji. Zmodyfikowane wzory dokumentów są dostępne w zakładce „Dokumenty”.
      • 16 listopada 2021 r. Prezes Zarządu BOŚ podpisał trzy pierwsze umowy współpracy z firmami leasingowymi. Klienci Arval Service Lease, LeasePlan Fleet Management Polska i Volkswagen Financial Services Polska, już wkrótce będą mogli składać wnioski o leasing z dotacją z programu „Mój elektryk”.

      • 30 września 2021 r. BOŚ ogłosił nabór dla firm leasingowych zainteresowanych współpracą w realizacji Programu Priorytetowego „Mój elektryk”. Ocena wniosków firm leasingowych jest prowadzona zgodnie z zasadami określonymi w dokumencie „Zasady i kryteria wyboru firm leasingowych przez Bank Ochrony Środowiska S.A.” , uzgodnionym z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dokument ten dostępny jest w zakładce Dokumenty.
      • 23 września 2021 r. BOŚ zorganizował pierwsze spotkanie informacyjne dla firm leasingowych. Spotkanie zostało zorganizowane we współpracy ze Związkiem Polskiego Leasingu (ZPL) i Polskim Związkiem Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWiLP).