Program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Mój elektryk” wspiera zakup i leasing pojazdów zeroemisyjnych. Program zaplanowany jest do 2026 roku.

W ramach programu Bank Ochrony Środowiska S.A. udziela dopłat do leasingu samochodów zeroemisyjnych (w tym elektrycznych) ze środków powierzonych przez NFOŚiGW, zgodnie z umową zawartą z Funduszem 8 września 2021 r.

Leasingu z dopłatą udzielają firmy leasingowe, które nawiążą współpracę z BOŚ.

Dopłatami do leasingu mogą być w szczególności objęte:
🡲 pojazdy zeroemisyjne kategorii M1 (samochody osobowedo przewozu max. 8 osób)
🡲 pojazdy kategorii N1 (pojazdy dostawcze z masą do 3,5 t).

Wysokość dopłaty do leasingu jest uzależniona od kategorii leasingobiorcy i typu pojazdu.

https://www.gov.pl/web/elektromobilnosc/o-programie
https://www.gov.pl/web/elektromobilnosc/program-moj-elektryk--pytania-i-odpowiedzi

Dla firm leasingowych
Jak nawiązać współpracę z BOŚ Bank

Bank Ochrony Środowiska S.A. zaprasza firmy leasingowe do współpracy w realizacji Programu Priorytetowego „Mój elektryk”. Kryteria wyboru firm leasingowych są przedstawione w dokumencie „Zasady i kryteria wyboru firm leasingowych przez Bank Ochrony Środowiska S.A.” (Zasady), uzgodnionym z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dokument ten dostępny jest poniżej.

Wnioski o nawiązanie współpracy z BOŚ Bankiem wraz z dokumentami określonymi w Zasadach, należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres moj.elektryk@bosbank.pl
Wzór wniosku firmy leasingowej jest podany w Zasadach.
BOŚ Bank przyjmuje wnioski firm leasingowych w trybie ciągłym od dnia 30 września 2021 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt na adres moj.elektryk@bosbank.pl

Dla Beneficjentów (Leasingobiorców)

Kto może skorzystać z dopłat do leasingu:
🡲 Osoby fizyczne
🡲 Jednostki sektora finansów publicznych
🡲 Instytuty badawcze
🡲 Przedsiębiorcy
🡲 Stowarzyszenia i Fundacje
🡲 Spółdzielnie i rolnicy indywidualni
🡲 Kościoły i inne związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne i pozostałe organizacje religijne

Wysokość dopłaty do leasingu jest uzależniona od kategorii leasingobiorców i typu pojazdu.

https://www.gov.pl/web/elektromobilnosc/program-moj-elektryk--pytania-i-odpowiedzi

Firmy leasingowe współpracujące z BOŚ

Minimum formalności - zasada „jednego okienka”

W programie formalności są maksymalnie uproszczone i obowiązuje zasada „jednego okienka”, tzn. wniosek o dotację i leasing załatwia się w firmie leasingowej, która podpisała umowę z BOŚ:

Minimum formalności - zasada „jednego okienka”

 • Wniosek o dopłatę do leasingu przyjmie firma leasingowa współpracująca z BOŚ.
 • Firma leasingowa weryfikuje wniosek i analizuje zdolność leasingową klienta.
 • Pozytywnie zweryfikowane wnioski firma leasingowa przekazuje do BOŚ.
 • Leasingobiorca podpisuje Umowę Dotacji i ustanawia zabezpieczenia w firmie leasingowej.

Ważne informacje

 • Zachęcamy do zapoznania się z listą pytań i odpowiedzi dotyczących ścieżki leasingowej programu, zawartą w poniższym pliku pdf. Treść odpowiedzi została uzgodniona z NFOŚiGW.

  Zachęcamy również do zapoznania się z odpowiedziami na pytania programu opublikowanymi przez NFOŚiGW pod adresem: https://www.gov.pl/web/elektromobilnosc/program-moj-elektryk--pytania-i-odpowiedzi

     • Zachęcamy do zapoznania się z listą pytań i odpowiedzi (wg stanu na 22 października 2021) dotyczących ścieżki leasingowej programu. Treść odpowiedzi została uzgodniona z NFOŚiGW. BOŚ będzie systematycznie aktualizował listę odpowiedzi.

      • 26 stycznia 2022 r.: W trakcie webinarium zorganizowanego przez Związek Polskiego Leasingu (ZPL), przedstawiciele BOŚ przedstawili założenia i stan wdrażania programu „Mój elektryk” oraz odpowiadali na pytania firm leasingowych. W spotkaniu uczestniczyło ponad 80 osób z 25 firm leasingowych.
      • 19 stycznia 2022: W ostatnich dniach BOŚ podpisał kolejne dwie umowy współpracy z mLeasing Sp. z o.o. orazLeasys Polska Sp. z o.o.
      • 12 stycznia 2022 r.: BOŚ podpisał trzy kolejne umowę współpracy z: MAN Financial Services Poland Sp. z o.o., Santander Leasing S.A. i Santander Consumer Multirent Sp. z o.o
      • 4 stycznia 2022 r.: W ostatnich dniach BOŚ podpisał kolejną umowę współpracy z BNP Paribas Leasing Services Sp. z o.o.
      • 28 grudnia 2021 r.: Zapraszamy do zapoznania się z nową, rozszerzoną listą pytań i odpowiedzi dotyczących programu. Pytania i odpowiedzi zostały pogrupowane w 12 bloków:
      1. Kwalifikowalność pojazdów do objęcia dopłatami.
      2. Kwalifikowalność umów leasingu do objęcia dopłatami. Zawarcie umowy Bank-FL.
      3. Wniosek o dotację (dopłatę do leasingu). Ocena wniosku.
      4. Zawarcie umowy leasingu. Faktury. Opłata transferowa.
      5. Zawarcie umowy dotacji.
      6. Protokół odbioru pojazdu. Transfer środków do FL.
      7. Zabezpieczenie zwrotu dotacji. Cesja z polisy ubezpieczeniowej. Poręczenie firmy leasingowej.
      8. Obowiązki korzystającego. Nalepki na pojeździe.
      9. Obowiązki firmy leasingowej. Sprawozdawczość. Podwykonawstwo.
      10. Zwrot dotacji przez korzystającego.
      11. Windykacja.
      12. Inne.
      • 16 grudnia 2021 r. BOŚ podpisał umowy współpracy z firmami z grupy PKO Banku Polskiego – PKO Leasing S.A. i Prime Car Managment S.A.
      • 13 grudnia 2021 BOŚ podpisał umowę współpracy z PSA Finance Polska. Lista firm leasingowych współpracujących z BOŚ jest dostępna poniżej. Lista będzie stale aktualizowana.
      • 15 listopada 2021 r. Zarząd NFOŚiGW zatwierdził zmiany we wzorach dokumentów dotyczących ścieżki leasingowej programu „Mój elektryk”. Główne zmiany dotyczą: doprecyzowania zasad  wykorzystania poręczenia firmy leasingowej dla zabezpieczenia zwrotu dotacji (w takim przypadku nie jest niezbędne ustanowienie cesji z polisy ubezpieczeniowej); wydłużenia terminu przekazania przez firmę leasingową podpisanej umowy dotacji do Banku (z 2 do 5 dni roboczych); wydłużenia do 9 miesięcy okresu (liczonego od dnia od dnia podpisania umowy dotacji) na wydanie pojazdu oraz doprecyzowania zasad prowadzenia windykacji przez firmę leasingowa, w przypadku jednoczesnej windykacji wierzytelności z tytułu umowy leasingu oraz umowy dotacji. Zmodyfikowane wzory dokumentów są dostępne w zakładce „Dokumenty”.
      • 16 listopada 2021 r. Prezes Zarządu BOŚ podpisał trzy pierwsze umowy współpracy z firmami leasingowymi. Klienci Arval Service Lease, LeasePlan Fleet Management Polska i Volkswagen Financial Services Polska, już wkrótce będą mogli składać wnioski o leasing z dotacją z programu „Mój elektryk”.

      • 30 września 2021 r. BOŚ ogłosił nabór dla firm leasingowych zainteresowanych współpracą w realizacji Programu Priorytetowego „Mój elektryk”. Ocena wniosków firm leasingowych jest prowadzona zgodnie z zasadami określonymi w dokumencie „Zasady i kryteria wyboru firm leasingowych przez Bank Ochrony Środowiska S.A.” , uzgodnionym z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dokument ten dostępny jest w zakładce Dokumenty.
      • 23 września 2021 r. BOŚ zorganizował pierwsze spotkanie informacyjne dla firm leasingowych. Spotkanie zostało zorganizowane we współpracy ze Związkiem Polskiego Leasingu (ZPL) i Polskim Związkiem Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWiLP).