1 czerwca 2020 r. Bank Ochrony Środowiska rozpoczyna obsługę przelewów natychmiastowych Express Elixir

Przelewy natychmiastowe Express Elixir to przelewy rozliczane w trybie on-line. Przekazanie środków z rachunku Płatnika na rachunek Odbiorcy odbywa się w ciągu maksymalnie kilkunastu sekund. System Express Elixir umożliwia rozliczanie przelewów natychmiastowych 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu. Realizacja przelewu pomiędzy poszczególnymi bankami zależna jest od godzin udostępniania usługi przelewów natychmiastowych w każdym z nich (godziny dostępności usługi w poszczególnych bankach dostępne są TUTAJ).

W BOŚ przelewy natychmiastowe dostępne są 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, za wyjątkiem przerwy serwisowej w każdy czwartek w godzinach 20:00 – 00:00

Z przelewów natychmiastowych mogą korzystać indywidualni i biznesowi klienci banku za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej BOŚBank24 lub iBOSS24.

Maksymalna kwota pojedynczego przelewu Express Elixir wynosi:

- w systemie BOŚBank24 – 10 tys. PLN

- w systemie iBOSS24 – 50 tys. PLN.

Za przelew Express Elixir pobierana jest prowizja zgodnie z obowiązującą Taryfą opłat i prowizji. W  momencie zlecania przelewu wysokość prowizji jest prezentowana na formatce w bankowości elektronicznej.