Slider

 • BOŚBank24

  Bankowość internetowa
Zarządzaj swoimi finansami tak jak lubisz, kiedy chcesz i gdziekolwiek jesteś.
Dzięki  BOŚBank24 masz dostęp do Twojego konta 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Zaloguj się

Logowanie w nowym BOŚBank24

 • Nowy system BOŚBank24 przeznaczony jest dla wszystkich użytkowników, którzy w dotychczasowym systemie bankowości internetowej do autoryzacji wykorzystywali token sprzętowy jak i dla tych korzystających z autoryzacji kodami SMS.

  Wszyscy użytkownicy  bankowości elektronicznej od 14 września 2019 r. mają możliwość  korzystania z nowego systemu BOŚBank24.

  WAŻNE: Jeżeli jeszcze nie logowałeś się do nowego systemu BOŚBank24 prosimy Cię o wykonanie poniższych czynności.

  1. Jeżeli  korzystałeś w bankowości elektronicznej z tokenów sprzętowych, aby uzyskać dostęp do nowego systemu BOŚBank24  musisz przejść proces migracji. W tym celu zaloguj  się do nowego systemu  aktualnym narzędziem autoryzacji tj. tokenem sprzętowym i postępuj zgodnie z  naszą  Instrukcją.

   Realizacja procesu pozwali na zmianę systemu na nowy wraz ze zmianą narzędzia autoryzacji - na autoryzację mobilną lub autoryzację kodem SMS.

  2. Jeżeli  korzystałeś w bankowości elektronicznej z Hasła stałego i autoryzacji  kodem SMS, aby skorzystać z nowego systemu nie musisz  przechodzić procesu migracji. Logowanie do nowego systemu odbywa się na dotychczasowych zasadach, tzn. na stronie logowania do BOŚBank24 podaj Identyfikator do logowania oraz używane do tej pory Hasło (tryb maskowany), w kolejnym kroku system poprosi Cię również o wpisanie jednorazowego kodu potwierdzającego logowanie, który otrzymasz jako SMS. Dzięki temu realizacja Twoich operacji będzie bezpieczniejsza.
 • WAŻNE: Jeżeli przed 14 września logowałeś się już do nowego systemu BOŚBank24 (Hasłem stałym) prosimy Cię o wykonanie poniższych czynności:

  • wpisz w przeglądarkę internetową adres https://bosbank24.pl
  • w pierwszym kroku podaj swój  dotychczasowy Identyfikator do logowania (8-cyfrowy numer nadany Ci przez Bank)
  • w drugim kroku podaj wykorzystywane do tej pory Hasło (Kod dostępu) w trybie maskowanym - przy kolejnym  logowaniu Hasło (kod dostępu) będzie wymagane również w trybie maskowanym
  • w kolejnym kroku wpisz jednorazowy kod potwierdzający logowanie (6 cyfr), który otrzymasz jako SMS.
 • Pierwsze logowanie dla nowego użytkownika

  • wpisz w przeglądarkę internetową adres https://bosbank24.pl
  • w pierwszym kroku podaj swój  Identyfikator do logowania (8-cyfrowy numer nadany Ci przez Bank)
  • następnie, jeżeli wybrałeś metodę uwierzytelniania hasło + SMSKod, wpisz PIN do pierwszego logowania, który otrzymałeś SMSem. Przy pierwszym logowaniu system poprosi o zmianę Hasła (ustal swoje własne Hasło zgodnie z instrukcjami, które będą wyświetlane na stronie do logowania)
  • jeżeli wybrałeś, jako metodę uwierzytelniania, autoryzację mobilną postępuj zgodnie z Instrukcją
 • Kolejne Logowanie

  • wpisz w przeglądarkę internetową adres https://bosbank24.pl/
  • w pierwszym kroku podaj swój  Identyfikator do logowania
  • następnie, jeżeli wybrałeś metodę uwierzytelniania hasło + SMSKod, wpisz wcześniej ustalone przez Ciebie Hasło (w trybie maskowanym) i w kolejnym kroku jednorazowy kod potwierdzający logowanie (6 cyfr), który otrzymasz jako SMS
  • jeżeli wybrałeś, jako metodę uwierzytelniania, autoryzację mobilną wpisz wcześniej ustalone przez Ciebie Hasło i potwierdź logowanie w aplikacji mobilnej BOŚtoken.

Autoryzacja mobilna

Użytkownicy  bankowości elektronicznej BOŚBank24 mogą korzystać z autoryzacji mobilnej za pomocą aplikacji BOŚtoken umożliwiającej logowanie oraz autoryzację mobilną operacji w systemie.

Jeśli  chcesz korzystać z autoryzacji mobilnej  pobierz  i zainstaluj  aplikację dostępną w sklepach:

 • App Store - wymaga systemu iOS 12.0 lub nowszego - link
 • Google Play, wymaga systemu Android 5.0 lub nowszego  - link

i  zapoznaj się z Instrukcją.

Pamiętaj
 • Twój  numer telefonu w bankowości elektronicznej musi być aktualny (w BOŚBank24 możesz go zweryfikować i zmienić tylko podczas  procesu migracji). Aktualny  numer telefonu jest niezbędny do prawidłowej obsługi kodów SMS oraz do sparowania Twojej  aplikacji BOŚtoken z systemem BOŚBank24. Poza procesem migracji zmiana numeru telefonu jest możliwa tylko w oddziale Banku.
 • Przed zalogowaniem do nowego systemu BOŚBank24 zaktualizuj swoją przeglądarkę internetową oraz wyczyść pliki cookies. Minimalne, rekomendowane wersje przeglądarek to:
  • Google Chrome 68.x
  • Mozilla Firefox 61.x
  • Microsoft Internet Explorer 11.x
  • Microsoft Edge 44.x
  • Safari 12.x (MacOS)

Więcej informacji na temat  przeglądarek i ich aktualizacji znajdziesz w naszej Instrukcji. 

Dyspozycję odblokowania dostępu możesz złożyć za pośrednictwem:

Uwaga! Za pośrednictwem Infolinii i Usługi TeleBOŚ nie ma możliwości dokonania zmiany dotychczasowego hasła. W tym celu, należy złożyć pisemną dyspozycję w dowolnym oddziale Banku. Po zmianie hasła do usługi BOŚBank24 należy postępować zgodnie z zasadami pierwszego logowania.

Funkcjonalności BOŚBank24

  • Informacja o saldzie i dostępnych środkach na rachunku
  • Informacja o blokadach i przyznanym limicie na rachunku
  • Informacja blokadach na rachunku
  • Historia rachunku - podgląd historii operacji
  • Zestawienie historii transakcji na rachunku
  • Podgląd szczegółów transakcji
  • Potwierdzenie transakcji (pdf)
  • Wyciągi elektroniczne (pdf)
  • Zarządzanie rachunkami – nadawanie nazw
  • Informacja o transakcjach (aktywnych, odrzuconych , anulowanych)
  • Informacja o szczegółach płatności
  • Przelewy na rachunki własne oraz do dowolnego odbiorcy (w tym do ZUS)
  • Przelew z zapisanego szablonu odbiorcy
  • Przelewy zagraniczne (SEPA, SWIFT, TARGET2)

   Wybierając w menu Przelewy – przelew zagraniczny można dokonywać:

   - przelewów do banku zagranicznego

   - przelewów w walucie obcej do innego banku w Polsce

  • Przelewy do US

   Wybierając w menu Przelewy – przelew podatkowy można dokonywać:

   - zleceń na nowo wygenerowane indywidualne rachunki podatkowe, tj. mikrorachunki

   Opcja na formatce przelewu „wpłaty na indywidualne mikrorachunki podatkowe (np. PIT/CIT/VAT/PPE)” -> takie wpłaty rozliczane są przez Centrum Rozliczeniowe Urzędu Skarbowego

   - płatności pozostałych podatków

   Opcja na formatce przelewu „inne”-> wpłaty innych rodzajów podatku na wskazane rachunki Urzędów Skarbowych.

  • Zlecanie przelewów odroczonych
  • Zakładanie zleceń stałych
  • Zarządzanie zleceniami stałymi
  • Podgląd aktywnych zleceń stałych
  • Potwierdzenia realizacji transakcji (pdf)
  • Płatność przez Internet za pomocą usługi „Płać z BOŚ”
 • Dowiedz się więcej

  • Zakładanie lokat i prezentacja szczegółów lokaty
  • Zrywanie lokat
  • Prezentacja historii lokaty
  • Zarządzanie lokatami – prezentacja lokat aktywnych i możliwość nadawania nazw
  • Prezentacja informacji o kartach , szczegóły (dostępne środki i limity)
  • Historia rachunków kart płatniczych (debetowych i kredytowych)
  • Prezentacja zablokowanych środków
  • Spłata zadłużenia karty kredytowej
  • Zmiana limitów karty kredytowej
  • Sprawdzanie informacji i historii rachunków kredytowych
  • Podgląd historii transakcji oraz harmonogramu spłat
  • Zarządzanie kredytami – nadawanie nazw
 • Sprawdzanie kursów walut

  • Możliwość korzystanie z modułu obsługi wniosków, służącego do składania elektronicznych Dyspozycji przez Użytkownika
  • Możliwość założenia zaufanego profilu i korzystania z usług udostępnianych przez ZUS na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS), w tym obsługi procesu składania wniosków o wypłatę świadczenia w ramach Programu Rodzina 500 plus za pośrednictwem systemu bankowości internetowej.
  • Wiadomości – możliwość prowadzenia korespondencji pomiędzy Bankiem a Użytkownikiem bankowości internetowej
  • Mój pulpit (możliwość konfiguracji strony startowej)
  • Mój pulpit (możliwość wybóru ulubionych MINIAPLIKACJI)
  • Terminarz

W trosce o Twoje bezpieczeństwo

 • Zawsze pamiętaj o podstawowych zasadach bezpieczeństwa!

  Przed zalogowaniem do BOŚBank24 upewnij się, że:

  • rzeczywiście nastąpiło połączenie ze stroną https://bosbank24.pl/ i certyfikat strony jest prawidłowy wystawiony dla witryny bosbank24.pl przez firmę Unizeto Technologies S.A. (Certum Extended Validation CA SHA2)

  Po zakończeniu pracy:

  • wyloguj się używając opcji Wyloguj, gwarantuje to poprawne zamknięcie sesji przez użytkownika
  • zamknij przeglądarkę internetową

  Pamiętaj o systematycznym sprawdzaniu oraz instalowaniu na komputerze, laptopie oraz tablecie i smartfonie dostępnych aktualizacji
  i poprawek dostarczanych przez producentów oprogramowania, szczególnie systemu operacyjnego, przeglądarki internetowej
  oraz programu antywirusowego.

  • Korzystaj z jednej z zalecanych przez nas przeglądarek internetowych, możesz pobrać ją ze strony producenta: Mozilla FirefoxOpera, Google Chrome
  • Na smartfonie i tablecie korzystaj z przeglądarki internetowej przeznaczonej dla odpowiedniego systemu operacyjnego, który posiadasz zainstalowany na swoim urządzeniu, dla:
   • iOS – Safari
   • Android – Google Chrome

PSD 2

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego

PSD2 (ang. Payment Services Directive) dyrektywa Parlamentu Europejskiego w sprawie usług płatniczych
w ramach rynku wewnętrznego. Wprowadza ona ramy prawne dla oferowania nowych usług płatniczych oraz zwiększa bezpieczeństwo wykonywania transakcji elektronicznych. PSD2 nakłada obowiązek stosowania silnego uwierzytelniania Klienta w kanałach elektronicznych (ang. Strong Customer Authenticaion (SCA)), zwiększa bezpieczeństwo płatności oraz w jeszcze większym stopniu chroni konsumentów.

 • Regulacje PSD2 (zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego) zostały wprowadzone do polskiego prawa poprzez nowelizację ustawy o usługach płatniczych.
  Podstawowe cele PSD2 to:

  • stworzenie jednolitego rynku płatności w Unii Europejskiej;
  • zwiększenie bezpieczeństwa Twoich transakcji finansowych;
  • możliwość korzystania z rozwiązań  tzw. otwartej bankowości. Jeśli wyrazisz zgodę upoważnione certyfikowane podmioty zarejestrowane przez Komisję Nadzoru Finansowego będą mogły świadczyć dla Ciebie dodatkowe usługi, np. uzyskać dostęp do informacji o Twoim rachunku, zlecić realizację płatności z Twojego konta oraz sprawdzić dostępność środków na Twoim koncie. Na realizację tych usług musisz wyrazić zgodę, bez Twojej zgody żaden podmiot/instytucja płatnicza nie może świadczyć tego typu usługi.
 • Dyrektywa PSD2 wprowadza obowiązek stosowania przez Bank mechanizmu tzw. silnego uwierzytelniania (ang. Strong Customer Authenticaion (SCA)). W systemie bankowości elektronicznej BOŚBank24 został wprowadzony obowiązek stosowania dwuczynnikowego uwierzytelnienia Klienta, które zwiększa poziom bezpieczeństwa wykonywanych przez Ciebie operacji finansowych.

  Co oznacza silne uwierzytelnianie?
  „Silne uwierzytelnianie Klienta” oznacza, że Bank stosuje podczas realizacji logowania i  autoryzowania transakcji w systemie bankowości elektronicznej  BOŚBank24 uwierzytelnianie w oparciu o zastosowanie co najmniej dwóch elementów należących do kategorii:

  1. wiedza (coś, co wie wyłącznie użytkownik systemu), oraz
  2. posiadanie (coś, co posiada wyłącznie użytkownik).

  Elementy te są niezależne od siebie, co oznacza, że naruszenie jednego z nich nie osłabia wiarygodności pozostałych. Rozwiązanie jest zaprojektowane w sposób zapewniający ochronę poufności danych uwierzytelniających.

  System BOŚBank24 oferuje do wyboru dwie metody silnego uwierzytelniania:

  1. logowanie do systemu za pomocą Identyfikatora + maskowane hasło stałe + dodatkowy kod sms potwierdzający logowanie oraz autoryzowanie  transakcji za pomocą kodu sms;
  2. logowanie i autoryzowanie transakcji za pomocą autoryzacji mobilnej z wykorzystaniem aplikacji BOŚtoken.

  Szczegóły dotyczące zasad logowania i autoryzacji  w BOŚBank24 znajdziesz w zakładce Bankowość Elektroniczna – Logowanie i autoryzacja

 • Bank, a także uprawnione podmioty trzecie (ang. Third Party Providers - TPP), mogą świadczyć usługi płatnicze w oparciu o przepisy PSD2 zgodnie ze obowiązującymi standardami.

  Nowe usługi wprowadzone przez dyrektywę PSD2 to możliwość :

  • dostępu do informacji o Twoim rachunku (ang. Account Information Service (AIS))
  • inicjowania płatności z Twojego rachunku (ang. Payment Initiation Service (PIS))
  • potwierdzania dostępności na Twoim rachunku  kwoty niezbędnej do wykonania transakcji płatniczej kartą (ang. Confirmation of the Availability of Funds (CAF))

  Usługi te mogą być świadczone przez krajowych oraz unijnych dostawców usług płatniczych, jeżeli dostawcy ci posiadają odpowiednie zezwolenie na świadczenie usług inicjowania transakcji płatniczej (PIS) i dostępu do informacji o rachunku (AIS) od swojego lokalnego nadzorcy regulacyjnego.

  W przypadku usługi potwierdzania dostępności środków na rachunku płatniczym do wykonania transakcji kartowej (CAF), uprawniony do jej świadczenia będzie dostawca wydający instrumenty płatnicze oparte na karcie płatniczej, pod warunkiem spełnienia warunków określonych w ustawie o usługach płatniczych.

  Na realizację usług AIS, PIS i CAF musisz wyrazić zgodę; bez Twojej zgody żaden podmiot zewnętrzny/instytucja płatnicza nie może świadczyć tego typu usług.

  Tylko na Twój wniosek zewnętrzny dostawca (TPP) będzie mógł zainicjować proces udzielania Twojej  zgody na realizację usługi AIS, PIS lub CAF. Na wszystkie dostępne usługi musisz wyrazić odrębną zgodę.

  Formularz  służący do przekazania Twojej zgody podmiotowi zewnętrznemu jest udostępniany w bankowości elektronicznej BOŚBank24  i wymaga Twojej akceptacji (wymagana jest autoryzacja).

  Zgodę na świadczenie usług AIS, PIS zawsze możesz wycofać  bezpośrednio u podmiotu/instytucji finansowej (TPP), dla których ją udzieliłeś. Zgodę na CAF możesz wycofać bezpośrednio w Banku.

 • Warunki udzielania i odwoływania przez Ciebie zgód na usługi PIS, AIS i CAF.

  1. Twoja zgoda  dla TPP na inicjację płatności (usługa PIS) jest jednorazowa, wydawana na konkretną płatność z datą bieżącą, przyszłą, płatność cykliczną lub paczkę płatności.
  2. Przekazana przez  Ciebie zgoda dla TPP na dostęp do informacji o rachunku (AIS) może być jednorazowa lub wielokrotna.
  3. Zgoda, której udzielisz dla TPP na usługę potwierdzania dostępności na Twoim rachunku płatniczym kwoty niezbędnej do wykonania transakcji płatniczej kartą (CAF), jest wielokrotna - ważna do odwołania.
  4. Zasady udzielenia Twojej zgody  i odwołania Twojej  zgody na realizację usług:
   • 1) zgoda na AIS lub PIS - jest udzielana TPP i przekazywana do potwierdzenia przez Ciebie za pomocą formularza  w bankowości elektronicznej BOŚBank24;
   • 2) zgoda na CAF – jest udzielana bezpośrednio w Banku w formie papierowej lub za pomocą formularza elektronicznego w systemie bankowości elektronicznej BOŚBank24; zgoda jest ważna od momentu potwierdzenia przez Bank rejestracji tej zgody w systemach Banku.
  5. Zgoda jednorazowa na AIS lub PIS jest ważna do czasu skutecznego wykorzystania jej przez TPP.
  6. Zgoda wielokrotna jest ważna nie dłużej niż 90 dni, przy czym jej ważność zostaje przedłużona na kolejny okres (nie dłuższy niż 90 dni) za każdym razem, gdy w okresie jej ważności zostanie ona ponownie zautoryzowana przez Ciebie.
  7. TPP ma prawo - na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody wielokrotnej AIS - pobrania historii Twojego rachunku płatniczego oraz wybranych informacji o rachunku płatniczym:
   • 1) 4 razy w ciągu 24 godzin od momentu przesłania pierwszego zapytania, w przypadku gdy pobranie danych przez TPP nie jest inicjowane przez Ciebie,
   • 2) każdorazowo, w przypadku, gdy żądanie jest bezpośrednio przez Ciebie inicjowane za pośrednictwem TPP.


  Pamiętaj!

  1. Na realizację usług AIS, PIS i CAF musisz wyrazić zgodę, bez Twojej zgody żaden podmiot zewnętrzny/instytucja płatnicza nie uzyska dostępu do informacji o Twoim rachunku płatniczym ani nie zainicjuje na Twoje żadanie płatności.
  2. Tylko na Twój wniosek zewnętrzny dostawca (TPP) będzie mógł zainicjować proces  udzielania Twojej  zgody na realizację usługi AIS, PIS lub CAF. Na wszystkie dostępne usługi musisz wyrazić  odrębną zgodę.
  3. Formularz  służący  do  przekazania Twojej zgody podmiotowi zewnętrznemu jest udostępniany w bankowości elektronicznej BOŚBank24  i wymaga Twojej akceptacji (wymagana  jest autoryzacja).
  4. Zgodę na świadczenie usług AIS, PIS lub CAF zawsze możesz wycofać  bezpośrednio u podmiotu/instytucji finansowej (TPP), dla których ją udzieliłeś. Zgodę na świadczenie usługi CAF możesz wycofać również bezpośrednio w Banku.
 • Przy korzystaniu z  wybranych  usług (AIS, PIS, CAF) świadczonych przez podmiot zewnętrzny (TPP)  zawsze pamiętaj  o zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa:

  1. nie przekazuj żadnemu podmiotowi (TPP) swoich danych i haseł  do logowania i autoryzacji
  2. przed wyrażeniem zgody na realizację usług AIS,PIS lub CAF, upewnij się, czy dany podmiot zewnętrzny (TPP) jest certyfikowanym dostawcą usług. Podmiot musi  być zarejestrowany przez Komisję Nadzoru Finansowego lub odpowiedni organ nadzoru finansowego państwa unijnego, w którym TPP ma siedzibę;
  3. zgody dla podmiotu zewnętrznego (TPP) na realizację usług AIS, PIS autoryzuj w bankowości internetowej BOŚBank24. W tym celu musisz zalogować się do systemu BOŚBank24 i zautoryzować udzieloną podmiotowi zewnętrznemu (TPP) Twoją zgodę na udostępnionym w tym celu formularzu.

  W celu realizacji usług  AIS , PIS  i CAF Bank udostępnia podmiotom zewnętrznym (TPP) interfejs dostępowy API zgodny ze najwyższymi standardami bezpieczeństwa. Rozwiązanie jest ściśle określone przepisami prawa i spełnia wymogi Dyrektywy PSD2.

  Rekomendowane komunikaty dotyczące zachowania zasad bezpieczeństwa:
  *    Ostrzeżenie UKNF dot. wyłudzania poufnych informacji w zw. z PSD2

BOŚ SMS powiadomienia

Dzięki BOŚ SMS powiadomienia masz możliwość stałego kontrolowania stanu Twojego rachunku. 
W ramach wybranego pakietu możesz otrzymywać:

 • informacje o saldzie - sam wybierasz dzień i godzinę, o której chcesz otrzymywać wiadomość z Banku
 • informacje o statusie przelewu - potwierdzenie realizacji lub odrzucenia dowolnego przelewu
 • informacje o zmianie salda rachunku
 • informacje o debecie na rachunku - informacja o wystąpieniu debetu na rachunku
 • informacje o logowaniu do serwisu bankowości internetowej - informacja o udanym lub nieudanym logowaniu

Aby aktywować BOŚ SMS powiadomienia, wystarczy złożyć Dyspozycję w placówce Banku.

 • Pakietbezpłatnystandardowyrozszerzony
  opłata0 zł4,80 zł7,50 zł
  liczba sms-ów w ramach Pakietu32040
  cena sms-a po wykorzystaniu sms-ów w ramach Pakietu0,5 zł0,25 zł0,20 zł
  okres rozliczeniowy30 dni30 dni30 dni

  Za korzystanie z Serwisu SMS w ramach Pakietu SMS pobierana jest opłata zgodnie z Taryfą opłat i prowizji Banku.

Skontaktuj się z nami