Bankowość telefoniczna

Łatwy i szybki dostęp do produktów i usług przez telefon

Twoje korzyści

Dzięki dostępowi do bankowości telefonicznej zyskasz
 • Bezpłatny
  i ekologiczny kontakt z Bankiem

 • Bezpieczny
  i wygodny sposób zarządzania swoimi produktami
  i usługami w Banku

 • Możliwość składania dyspozycji przez telefon w łatwy
  i prosty sposób,
  np. przelewu czy odblokowania dostępu
  do bankowości internetowej

 • Telefoniczne wsparcie Konsultantów dostępne
  w nieprzewidzianych sytuacjach

Pierwsze logowanie

Zadzwoń na infolinię i uważnie słuchaj komunikatów głosowych

Po wybraniu odpowiedniej opcji wprowadź dane do logowania (identyfikator oraz TeleKod, który otrzymałeś w SMS-ie
z Banku)

Wprowadź swój własny TeleKod i potwierdź go

Wybierz temat rozmowy
i poczekaj na połączenie
z konsultantem

Zadzwoń

Kolejne logowanie

Zadzwoń na Infolinię i uważnie słuchaj komunikatów głosowych

Po wybraniu odpowiedniej opcji wprowadź dane do logowania (Identyfikator oraz TeleKod)

Wybierz temat rozmowy
i poczekaj na połączenie
z Konsultantem

Zadzwoń

Funkcjonalności TeleBOŚ

 • RACHUNKI

  wymaga zalogowania do Usługi TeleBOŚ

  TAK

  NIE

  informacja o szczegółach rachunku Klienta (numer, opłaty, oprocentowanie, promocje, odstępstwa)

  x


  informacja o saldzie i dostępnych środkach na rachunku

  x


  informacja o blokadach środków na rachunku (transakcje oczekujące)

  x


  informacja o historii rachunku – historia operacji

  x


  informacja o szczegółach transakcji

  x


  informacja o sposobie udostępnienia wyciągów z rachunku


  x

  przyjęcie dyspozycji modyfikacji sposobu udostępniania wyciągów i szczegóły w nich zawarte

  x


  informacja o rachunku (waluta, rodzaj/nazwa)


  x

  informacja czy rachunek jest zablokowany do obciążania (tak/nie)


  x

  informacja o powodach i szczegółach zablokowania rachunku do obciążania

  x


  informacja o statusie złożonych dyspozycji do rachunku w Oddziale Banku lub Infolinii (z wyłączeniem dyspozycji zmieniających saldo

  rachunku Klienta)


  x

  informacja o szczegółach złożonych dyspozycji do rachunku w Oddziale Banku lub Infolinii (w tym status i szczegóły dyspozycji zmieniających saldo rachunku Klienta)

  x


  przyjęcie dyspozycji przelewu na rachunki własne i rachunki w ramach Banku w PLN (przelewy wewnętrzne)

  x


  przyjęcie dyspozycji przelewu zewnętrznego krajowego w PLN wykonywanych za pośrednictwem systemu ELIXIR

  x


  przyjęcie dyspozycji przelewu do ZUS/US w PLN

  x


  przyjęcie dyspozycji założenia nowego zlecenia stałego w PLN

  x


  przyjęcie dyspozycji modyfikacji zlecenia stałego w PLN (w tym zawieszenie, usunięcie)

  x


  informacja o zleceniach stałych realizowanych z rachunku

  x


  przyjęcie dyspozycji wycofania zgody na realizację polecenia zapłaty

  x


  informacja o poleceniach zapłaty realizowanych z rachunku

  x


  informacja o aktywnych/oczekujących transakcjach na rachunku

  x


  przyjęcie wniosku o otwarcie rachunku


  x

 • LOKATY

  wymaga zalogowania do Usługi TeleBOŚ

  TAK

  NIE

  informacja o szczegółach rachunku lokaty posiadanej przez Klienta (np. nazwa, okres na jaki jest zdeponowana, oprocentowanie, data

  zakończenia, sposób dysponowania środkami po zakończeniu trwania lokaty w tym numer rachunku do przelania środków)

  x


  przyjęcie dyspozycji otwarcia lokaty

  x


  przyjęcie dyspozycji modyfikacji rachunku lokaty w tym dyspozycja jej zerwania

  x


  przyjęcie dyspozycji otwarcia lokaty negocjowanej w PLN

  x


  informacja o szczegółach lokat nieaktywnych

  x


 • KARTY DEBETOWE (karty wydawane do obsługi rachunków)

  wymaga zalogowania do Usługi TeleBOŚ

  TAK

  NIE

  informacja o rodzaju (nazwie) posiadanej karty


  x

  informacja o statusie posiadanej karty


  x

  informacja o sposobie zamówienia karty


  x

  informacja o sposobie udostępnienia kodu PIN do karty


  x

  przyjęcie dyspozycji wydania nowej karty


  x

  przyjęcie dyspozycji aktywacji karty

  x


  informacja o dacie wyprodukowania karty


  x

  informacja o limitach na transakcje wykonywane przy użyciu karty


  x

  przyjęcie dyspozycji zmiany limitów na transakcje wykonywane przy użyciu karty

  x


  przyjęcie dyspozycji resetu licznika błędnych PINów

  x


  przyjęcie dyspozycji blokady karty


  x

  przyjęcie dyspozycji zastrzeżenia karty


  x

  przyjęcie dyspozycji zablokowania funkcjonalności zbliżeniowej (PayPass)


  x

  przyjęcie dyspozycji odblokowania funkcjonalności zbliżeniowej (PayPass)


  x

  przyjęcie dyspozycji odblokowania karty z blokady

  x


  przyjęcie dyspozycji zamówienia nowej karty w miejsce zastrzeżonej


  x

  informacja o powodzie odrzucenia transakcji wykonywanych przy użyciu karty


  x

  informacja o szczegółach wykonywanych transakcji


  x

  informacja o zablokowanych środkach


  x

 • KARTY KREDYTOWE

  wymaga zalogowania do Usługi TeleBOŚ

  TAK

  NIE

  informacja o rodzaju (nazwie) posiadanej karty


  x

  informacja o przyznanym limicie kredytowym


  x

  informacja o statusie posiadanej karty


  x

  przyjęcie dyspozycji aktywacji karty

  x


  informacja o sposobie zamówienia karty


  x

  informacja o sposobie udostępnienia kodu PIN do karty


  x

  informacja o dacie wyprodukowania karty


  x

  informacja o limitach na transakcje wykonywane przy użyciu karty


  x

  przyjęcie dyspozycji zmiany limitów na transakcje wykonywane przy użyciu karty

  x


  przyjęcie dyspozycji resetu licznika błędnych PINów

  x


  przyjęcie dyspozycji blokady karty


  x

  przyjęcie dyspozycji zastrzeżenia karty


  x

  przyjęcie dyspozycji zablokowania funkcjonalności zbliżeniowej (PayPass)


  x

  przyjęcie dyspozycji odblokowania funkcjonalności zbliżeniowej (PayPass)


  x

  przyjęcie dyspozycji odblokowania karty z blokady

  x


  przyjęcie dyspozycji zamówienia nowej karty w miejsce zastrzeżonej


  x

  informacja o powodzie odrzucenia transakcji wykonywanych przy użyciu karty


  x

  informacja o szczegółach wykonywanych transakcji


  x

  informacja o zablokowanych środkach


  x

  informacja o środkach dostępnych na rachunku karty


  x

  informacja o historii rachunku karty


  x

  informacja o szczegółach wyciągu


  x

  informacja o ustawieniach automatycznej spłaty karty


  x

  przyjęcie dyspozycji spłaty zadłużenia rachunku karty kredytowej

  x


  przyjęcie dyspozycji ustanowienia automatycznej spłaty karty

  x


  przyjęcie dyspozycji modyfikacji automatycznej spłaty karty

  x


  przyjęcie dyspozycji zamówienia duplikatu wyciągu z karty kredytowej i udostępnienie dokumentu w wersji elektronicznej

  x


  przyjęcie wniosku o kartę kredytową


  x

 • KREDYTY I POŻYCZKI

  wymaga zalogowania do Usługi TeleBOŚ

  TAK

  NIE

  informacja o posiadanych produktach

  x


  informacja o historii posiadanych produktów

  x


  informacja o harmonogramie spłaty

  x


  informacja o statusie złożonych dyspozycji


  x

  informacja o szczegółach złożonych dyspozycji

  x


  przyjęcie dyspozycji zawieszenia spłaty raty kredytu/pożyczki hipotecznej

  x


  przyjęcie wniosku o pożyczkę/kredyt


  x

  przyjęcie wniosku o kredyt w rachunku płatniczym


  x

  przyjęcie dyspozycji wydania na wniosek Klienta zaświadczenia dotyczącego kredytu w rachunku płatniczym - zaświadczenie zostanie wysłane na adres korespondencyjny widniejący w kartotece Klienta

  x


  przyjęcie dyspozycji wydania na życzenie Klienta zaświadczenia o posiadanych rachunkach w BOŚ S.A. lub o stanie środków na

  rachunku - zaświadczenie zostanie wysłane na adres korespondencyjny widniejący w kartotece Klienta

  x


  przyjęcie dyspozycji wydania na życzenie Klienta szczegółowej opinii wraz ze wszystkimi dostępnymi Bankowi danymi - opinia

  zostanie wysłana na adres korespondencyjny widniejący w kartotece Klienta

  x


  przyjęcie dyspozycji sporządzenia na wniosek Klienta kopii lub odpisu umowy - dokument zostanie wysłany na adres korespondencyjny widniejący w kartotece Klienta

  x


  przyjęcie dyspozycji wydania zaświadczenia o kredycie/pożyczce do Urzędu Skarbowego - dokument zostanie wysłany na adres korespondencyjny widniejący w kartotece Klienta

  x


  przyjęcie dyspozycji wydania pozostałych zaświadczeń o kredycie/ pożyczce, w tym: stwierdzających wysokość zadłużenia z tytułu

  kredytu/pożyczki i innych tytułów, zaświadczeń, że klient nie figuruje w ewidencji jako dłużnik lub innych zaświadczeń - zaświadczenie zostanie wysłane na adres korespondencyjny widniejący w kartotece Klienta

  x


  przyjęcie dyspozycji wydania opinii o Kliencie/kredycie/pożyczce - dokument zostanie wysłany na adres korespondencyjny widniejący

  w kartotece Klienta

  x


 • KANAŁY ALTERNATYWNEJ OBSŁUGI

  wymaga zalogowania do Usługi TeleBOŚ

  TAK

  NIE

  przyjęcie dyspozycji udostępnienia Usługi TeleBOŚ


  x

  przyjęcie dyspozycji odblokowania TeleKodu do Usługi TeleBOŚ (ponowne udostępnienie TeleKodu)


  x

  przyjęcie dyspozycji odblokowania TeleKodu do Usługi TeleBOŚ


  x

  przyjęcie dyspozycji zablokowania dostępu do Usługi TeleBOŚ (za pośrednictwem Konsultanta)


  x

  przyjęcie dyspozycji zablokowania dostępu do Usługi TeleBOŚ (za pośrednictwem serwisu automatycznego)

  x


  przyjęcie dyspozycji odblokowania dostępu do Usługi bankowości elektronicznej BOŚBank24 Twoje e-Konto

  x


  przyjęcie dyspozycji nadania nowego hasła do logowania do Usługi bankowości elektronicznej BOŚBank24 Twoje e-Konto/ usunięcie dotychczasowego hasła do Usługi bankowości elektronicznej BOŚBank24 Twoje e-Konto

  x


  przyjęcie dyspozycji odblokowania Usługi Kodów SMS - narzędzia do autoryzacji transakcji w Usłudze bankowości

  elektronicznejBOŚBank24 Twoje e-Konto


  x

  przyjęcie dyspozycji odblokowania narzędzia do autoryzacji transakcji w Usłudze bankowości elektronicznej BOŚBank24 Twoje e- Konto

  x


  przyjęcie dyspozycji zablokowania dostępu do Usługi bankowości elektronicznejBOŚBank24 Twoje e-Konto


  x

  informacja o limitach transakcyjnych w usłudze bankowości elektronicznej BOŚBank24 Twoje e-Konto


  x

  przyjęcie dyspozycji zmiany limitów transakcyjnych dla użytkownika (limit globalny) w usłudze bankowości elektronicznej BOŚBank24

  Twoje e-Konto

  x


  przyjęcie dyspozycji zmiany limitów transakcyjnych do rachunków w usłudze bankowości elektronicznej BOŚBank24 Twoje e-Konto – wyłącznie dla właścicieli rachunków

  x


  informacja o dyspozycjach składanych za pośrednictwem Usługi bankowości elektronicznej BOŚBank24 Twoje e-Konto

  x


  informacja o historii logowań do Usługi bankowości elektronicznej BOŚBank24 Twoje e-Konto


  x

  informacja o historii zmian dokonywanych przez użytkownika w usłudze bankowości elektronicznej BOŚBank24 Twoje e-Konto

  x


  informacja o historii prowadzonej korespondencji za pośrednictwem bankowości elektronicznej BOŚBank24 Twoje e-Konto

  x


  udostępnienie Identyfikatora do logowania do Usługi bankowości elektronicznej BOŚBank24 Twoje e-Konto/ Usługi TeleBOŚ


  x

 • POZOSTAŁE CZYNNOŚCI

  wymaga zalogowania do Usługi TeleBOŚ

  TAK

  NIE

  informacja o ustanowionych pełnomocnictwach


  x

  przyjęcie dyspozycji czasowego odwołania pełnomocnictwa


  x

  przyjęcie dyspozycji czasowego zastrzeżenia dowodu osobistego posiadanego w kartotece Klienta


  x

  przyjęcie dyspozycji z zawiadomieniem o kradzieży tożsamości Klienta


  x

  przyjęcie dyspozycji reklamacji


  x

  informacja o statusie złożonej reklamacji


  x

  przyjęcie dyspozycji zmiany danych teleadresowych (adres do korespondencji, adres e-mail)

  x


  przyjęcie dyspozycji wyrażenia zgody marketingowej

  x


  przyjęcie dyspozycji wycofania zgody marketingowej


  x

  przyjęcie dyspozycji udostępnienia usługi powiadamiań SMS

  x


  przyjęcie dyspozycji o objęcie ochroną ubezpieczenia


  x

  przyjęcie dyspozycji awizacji gotówki

  x


  przyjęcie dyspozycji zmiany danych dowodu osobistego

  x


  przyjęcie dyspozycji zmiany numeru telefonu w tym zmiany numeru telefonu do Usługi Kodów SMS

  x


Zawsze pamiętaj o podstawowych zasadach bezpieczeństwa

 1. Nie udostępniaj Identyfikatora i TeleKodu osobom trzecim.
 2. Nie trzymaj w jednym miejscu Identyfikatora oraz TeleKodu.
 3. Nie trzymaj w jednym miejscu danych do logowania i dokumentów z Banku.
 4. Nigdy nie podawaj Konsultantowi swojego TeleKodu. TeleKod jest znany tylko Tobie.
 5. Dzwoniąc na Infolinię zapewnij sobie swobodę rozmowy.
 6. Zapewnij bezpieczeństwo danym wpisywanym na telefonie.

Jeśli coś wzbudzi Twoje podejrzenia lub wiesz, że ktoś może posiadać Twoje dane do logowania:

 1. Niezwłocznie skontaktuj się z Infolinią i zablokuj dostęp
 2. Dostęp możesz zablokować w dowolnym Oddziale, w automatycznym serwisie na Infolinii lub w bankowości internetowej.

Ważne informacje

Konsultanci są do Twojej dyspozycji6:

 • w dni powszednie, w godz. 7:45 – 21:00
 • dyspozycje transakcyjne możesz składać wyłącznie do godziny 20:00
 • po godzinie 20:00 możesz uzyskać informację o nowych produktach lub złożyć dyspozycję związaną z Twoją bankowością internetową.
 • dyspozycję zastrzeżenia/blokady karty lub bankowości internetowej możesz złożyć 24h/7 oraz
 • w soboty, w godz. 10:00 - 18:00
  • dyspozycję zastrzeżenia/blokady karty lub bankowości internetowej możesz złożyć 24h/7

pod numerami telefonów:

801 355 455 - z telefonów komórkowych1,

22 543 34 34 - z telefonów stacjonarnych i z zagranicy1

Pytania i odpowiedzi

 • Usługa TeleBOŚ to bankowość telefoniczna dostępna pod numerami Infolinii Banku 801 355 455 lub +48 22 543 34 34

 • Z usługi TeleBOŚmożesz skorzystać jeżeli w naszym Banku:

  • posiadasz rachunek2,
  • posiadasz kredyt, pożyczkę, kartę kredytową,
  • jesteś przedstawicielem ustawowym dziecka w wieku pomiędzy 13 a 18 rokiem życia, które posiada rachunek w naszym Banku,
  • jesteś przedstawicielem ustawowym dziecka w wieku pomiędzy 13 a 18 rokiem życia, będącego pełnomocnikiem do rachunku (w przypadku rachunków H2O),
  • posiadasz lokaty (tylko w zakresie informacyjnym),
  • posiadasz wskazany telefon komórkowy,
  • posiadasz adres e-mail (w przypadku wniosków składanych za pośrednictwem Infolinii Banku).
 • Możesz uzyskać informację i składać dyspozycję w zakresie swoich produktów np.

  • zapytać o saldo dostępnych środków, czy historię transakcji,
  • złożyć dyspozycje dotyczące produktów np. zlecić przelew, założyć lokatę,
  • złożyć wnioski o nowe produkty,
  • złożyć dyspozycję o wydanie zaświadczenia bądź opinii do udzielonego kredytu,
  • otrzymać identyfikator lub hasło do logowania do usługi bankowości elektronicznej BOŚBank24,
  • awizować gotówkę,
  • zaktualizować dane,
  • uzyskać informacje o statusie złożonych dyspozycji.

  Wszystkie dyspozycje opisaliśmy dla Ciebie w „Wykazie funkcjonalności serwisu telefonicznego Banku Ochrony Środowiska S.A.” będącym załącznikiem do Regulaminu bankowości telefonicznej, który jest dostępny w zakładce Dokumenty.

 • Aby aktywować Usługę TeleBOŚ i aktywnie z niej korzystać wystarczy:

  • wypełnić wniosek w systemie Bankowości Internetowej BOŚBank245 lub,
  • zadzwonić na Infolinię Banku lub,
  • wypełnić wniosek w dowolnej placówce Banku.
 • Logowanie do Usługi TeleBOŚ odbywa się za pomocą Identyfikatora3 oraz TeleKodu4

  PIERWSZE LOGOWANIE:

  • Zadzwoń na numer Infolinii
  • Uważnie słuchaj automatycznych komunikatów
  • Wybierz na telefonie opcję 2 (jeśli posiadasz identyfikator i hasło TeleKod)
  • Wybierz na telefonie opcję 1 (jeśli jesteś klientem indywidualnym)
  • Automatyczny serwis poprosi Cię o wprowadzenie identyfikatora (Proszę wprowadzić identyfikator). Wprowadź go na klawiaturze telefonu.
  • Automatyczny serwis poprosi Cię o wprowadzenie TeleKodu (Proszę wprowadzić TeleKod). Wprowadź go na klawiaturze telefonu.
  • Automatyczny serwis poprosi Cię o wprowadzenie nowego TeleKodu. Wprowadź go na klawiaturze telefonu.
  • Automatyczny serwis poprosi Cię o wprowadzenie ponownie nowego TeleKodu. Wprowadź go na klawiaturze telefonu.
  • Jeśli podałeś poprawne dane system zapyta Cię o temat rozmowy z Konsultantem. Jeśli podałeś błędne dane, to system Cię poinformuje o tym i poprosi o wprowadzenie ponownie identyfikatora a następnie „starego” TeleKodu.

  KOLEJNE LOGOWANIE:

  • Zadzwoń na numer Infolinii
  • Uważnie słuchaj automatycznych komunikatów
  • Wybierz na telefonie opcję 2 (jeśli posiadasz identyfikator i hasło TeleKod)
  • Wybierz na telefonie opcję 1 (jeśli jesteś klientem indywidualnym)
  • Automatyczny serwis poprosi Cię o wprowadzenie identyfikatora (Proszę wprowadzić identyfikator). Wprowadź go na klawiaturze telefonu.
  • Automatyczny serwis poprosi Cię o wprowadzenie TeleKodu (Proszę wprowadzić TeleKod). Wprowadź go na klawiaturze telefonu.

  Jeśli podałeś poprawne dane system zapyta Cię o temat rozmowy z Konsultantem. Jeśli podałeś błędne dane, to system Cię poinformuje o tym i poprosi o wprowadzenie ponownie identyfikatora a następnie TeleKodu.

 • Identyfikator otrzymasz kontaktując się z Bankiem. Możesz to zrobić za pośrednictwem Infolinii Banku lub udając się do dowolnego Oddziału. Wykaz wszystkich Oddziałów znajdziesz na stronie www.bosbank.pl

 • W każdej chwili możesz złożyć dyspozycję o nadanie nowego Telekodu. Możesz ją złożyć:

  • w Oddziale w formie pisemnej,
  • na Infolinii,

  po zalogowaniu do bankowości internetowej i złożeniu wniosku5

 • Nie, Identyfikator wydawany przez Bank jest stały.

 • W każdej chwili możesz zmienić TeleKod. Dyspozycję o nadanie nowego TeleKodu możesz złożyć:

  • wypełniając wniosek w systemie Bankowości Internetowej BOŚBank245,
  • dzwoniąc na Infolinię Banku,
  • składając wniosek w dowolnej placówce Banku,
  • w Usłudze TeleBOŚ – po zalogowaniu się w automatycznym serwisie.
 • W każdej chwili możesz zablokować dostęp do usługi TeleBOŚ. Dyspozycje o zablokowanie Usługi TeleBOŚ możesz złożyć:

  • wypełniając wniosek w systemie Bankowości Internetowej BOŚBank245 ,
  • dzwoniąc na Infolinię Banku,
  • składając wniosek w dowolnej placówce Banku,
  • składając dyspozycję w Usłudze TeleBOŚ– w automatycznym serwisie.
 • Możesz w każdej chwili to zrobić przez złożenie pisemnej dyspozycji w dowolnym Oddziale Banku.

 • Możesz w każdej chwili odblokować dostęp do Usługi TeleBOŚ, przez złożenie dyspozycji. Dyspozycje o odblokowanie Usługi TeleBOŚ możesz złożyć:

  • wypełniając wniosek w systemie Bankowości Internetowej BOŚBank245 lub,
  • dzwoniąc na Infolinię lub,
  • składając wniosek w dowolnej placówce Banku.
 • Infolinia Banku:

  • od poniedziałku do piątku, w godz. 7.45 – 21.00 oraz
  • w soboty w godz. 10:00 – 18:00

  obsługa Klientów w ramach bankowości telefonicznej (Usługa TeleBOŚ)6:

  • od poniedziałku do piątku, w godz. 7.45 – 20.00 oraz
  • w soboty w godz. 10:00 – 18:00

  dyspozycje:

  1. zastrzeżenia / zablokowania karty
  2. zablokowania bankowości internetowej

  możesz złożyć 24h/7 pod numerem Infolinii.

Skontaktuj się z nami

_______________________________

1Opłata za połączenie jest zgodna z cennikiem operatora

2Rachunek, to rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy lub oszczędnościowy

3Identyfikator – 8 cyfrowy numer, który:

 • przekazał Ci doradca w przypadku podpisywania umowy w Oddziale lub
 • został Ci wysłany na adres e-mail w przypadku wniosków składanych zdalnie.

Wiadomości mogą czasami trafić do folderu SPAM. Jeśli nie widzisz wiadomości od nas w skrzynce odbiorczej to sprawdź folder SPAM / Niechciane. Jeśli nadal nie posiadasz od nas wiadomości to skontaktuj się z nami.

4TeleKod – 6 cyfrowy kod służący do logowania w bankowości telefonicznej (Usługa TeleBOŚ). Pierwszy TeleKod wydawany jest w formie SMS. Pierwszy TeleKod zmienisz podczas pierwszego logowania do Usługi TeleBOŚ.

5

6Bank zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia do realizacji Dyspozycji złożonej po godz. 19.00 w dni robocze.

W przypadku przelewów krajowych realizacja zleceń przyjętych do realizacji przed godz. graniczną tj. godziną 15:00 w dni robocze, następuje w tym samym dniu, a w przypadku przelewów zleconych po godz. granicznej lub w dni wolne od pracy, realizacja zleceń następuje najpóźniej w następnym dniu roboczym.

W przypadku przelewów wewnętrznych realizacja zleceń przyjętych do realizacji przed godz. graniczną tj. 20:00 od poniedziałku do piątku oraz w soboty przed godz. 18:00 następuje w tym samym dniu, a w przypadku przelewów zleconych po godzinie granicznej, realizacja zleceń następuje najpóźniej w kolejnym dniu kalendarzowym.

 • Bank oświadcza że:

  • zgodnie z art. 70a Prawa bankowego udziela klientom Banku wyjaśnień dotyczących dokonanej przez siebie oceny zdolności kredytowej w zakresie osoby wnioskującej o udzielenie kredytu/pożyczki. Wyjaśnienie, obejmuje informacje na temat czynników - w tym danych osobowych wnioskującego - które miały wpływ na wynik dokonanej oceny zdolności kredytowej.  Wnioskodawcy chcący uzyskać wyjaśnienia powinni złożyć w Placówce w której składali wniosek kredytowy zapytanie w sprawie. Banku udzieli wyjaśnień w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty złożenia zapytania.
  • podejmuje decyzje kredytowe opierając się m.in. na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym profilowaniu) danych osobowych stanowiących tajemnicę bankową. Zgodnie z art. 105a ust. 1a Prawa bankowego Bank zapewnienia osobie, której dotyczy decyzja podejmowana w sposób zautomatyzowany, prawa do:
   otrzymania stosownych wyjaśnień co do podstaw podjętej decyzji,
   do uzyskania interwencji ludzkiej w celu podjęcia ponownej decyzji,
   do wyrażenia własnego stanowiska.
   Wnioskodawca chcący skorzystać z powyższych uprawnień, powinien złożyć odpowiednie zapytanie w formie pisemnej w Oddziale Banku w którym wnioskował o udzielenie kredytu/pożyczki. Banku udzieli wyjaśnień w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty złożenia zapytania.

  Bank zapewnia, że decyzje podejmowane w sposób zautomatyzowany są podejmowane wyłącznie w oparciu o dane niezbędne z uwagi na cel i rodzaj wniosku, w szczególności w oparciu o kategorie danych określone w art. 105a ust. 1b Prawa bankowego.