5 edycja promocji EKOkonta Oszczędnościowego bez ograniczeń

Od 26 września 2022 r. podwyższamy oprocentowanie promocyjne „EKOkonta Oszczędnościowego bez ograniczeń”. Promocja polega na zastosowaniu przez bank progowego oprocentowania środków zgromadzonych na EKOkoncie oszczędnościowym.

  • 7,20% dla salda do 200 000 zł (włącznie) p.a.
  • 6,00% dla nadwyżki środków ponad 200 000 zł do 1 000 000 zł (włącznie) p.a.
  • 4,00% dla nadwyżki środków ponad 1 000 000 zł p.a.

Jednocześnie informujemy, że skracamy termin obowiązywania promocji „EKOkonto Oszczędnościowe bez ograniczeń” (edycja 4, z 8 sierpnia 2022 r.), zgodnie z pkt VI.2 regulaminu. Środki Klientów, korzystających z tej promocji, zostaną automatycznie objęte od 26.09.2022 r. promocją „EKOkonto Oszczędnościowe bez ograniczeń” (edycja 5).

Szczegółowe informacje przedstawiamy w Regulaminie promocji (obowiązuje od 26.09.2022 r.).

Jeśli masz pytania, zadzwoń do nas – 801 355 455