6 edycja promocji „EKOkonta Oszczędnościowego bez ograniczeń"

Od 1 grudnia 2022 r. podwyższamy oprocentowanie promocyjne „EKOkonta Oszczędnościowego bez ograniczeń”.

Promocja polega na zastosowaniu przez bank progowego oprocentowania środków zgromadzonych na EKOkoncie oszczędnościowym i wynosi odpowiednio:

  • 7,00% w skali roku dla salda do 1 000 000 zł (włącznie)
  • 6,00% w skali roku dla nadwyżki środków ponad 1 000 000 zł (włącznie)

Zgodnie z pkt VI.2 regulaminu skracamy termin obowiązywania poprzedniej – 5 edycji promocji „EKOkonta Oszczędnościowego bez ograniczeń” tak, że środki Klientów korzystających z tej promocji, zostaną automatycznie objęte od 1 grudnia 2022 r. nową 6. edycją „EKOkonta Oszczędnościowego bez ograniczeń”.

Więcej informacji  w Regulaminie promocji (obowiązuje od 1 grudnia 2022 r.).

W przypadku pytań, jesteśmy dostępni pod numerem: 801 355 455.