6 i 7 stycznia 2023 r. Infolinia oraz Centrum Wsparcia Klientów Biznesowych dostępne w ograniczonym zakresie

6 i 7 stycznia 2023 r. Infolinia oraz Centrum Wsparcia Klientów Biznesowych będą dostępne w ograniczonym zakresie.

W tych dniach możesz:

  • zablokować/zastrzec kartę,
  • zablokować dostęp do bankowości internetowej,
  • złożyć dyspozycje odblokowania dostępu do bankowości internetowej z realizacją w kolejnym dnu roboczym.

W razie potrzeby, zachęcamy do kontaktu:

Infolinia: +48 22 543 34 34 lub 801 355 455 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora).