Aby osiągnąć neutralność klimatyczną w 2050 roku tempo wzrostu zielonych aktywów powinno wynosić 20% rocznie

Podsumowanie konferencji „Idea-Biznes-Klimat” Banku Ochrony Środowiska

Wyzwania, jakie stoją przed przedsiębiorstwami w związku ze zmianami klimatycznymi, oraz szanse, które niesie ze sobą zielona transformacja – to główne tematy konferencji „Idea-Biznes-Klimat”, która odbyła się 22 listopada. Wśród prelegentów – prezesi firm i liderzy biznesu, a gościem specjalnym – Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa. Organizatorem wydarzenia był Bank Ochrony Środowiska, a patronem medialnym – dziennik Rzeczpospolita.

– Transformacja gospodarki w stronę neutralności klimatycznej to największe wyzwanie najbliższych 50 lat. Nasze wyliczenia pokazują, że w samej Polsce, aby spełniać ambitne cele europejskiej polityki net zero, należy zainwestować 350 mld EUR w ciągu 15 lat. Tutaj nie wystarczą jedynie środki krajowe czy unijne. Potrzebne jest również potężne zaangażowanie środków prywatnych, z sektorem finansowym na czele. Dlatego chcemy, by konferencja „Idea-Biznes-Klimat” była cyklicznym miejscem spotkań i wymiany myśli, a także wydarzeniem, które zbliża różne środowiska oraz pomaga usprawnić współpracę i efektywniej osiągać wspólne cele – powiedział Wojciech Hann, prezes BOŚ, otwierając konferencję.

Minister Anna Moskwa w swoim wystąpieniu na temat koncepcji neutralności klimatycznej i jej przełożeniu na język biznesu i współpracy międzysektorowej podkreślała kluczową rolę pierwiastka edukacyjnego. – Transformacja klimatyczna jest wielowymiarowym wyzwaniem. Biznes, technologie, nauka, administracja – wszystkie te sektory muszą ze sobą dobrze współpracować i komunikować się. Jest to też ćwiczenie dla administracji, jak słuchać przedsiębiorców, a także wyzwanie dla biznesu, aby wspierać państwo w tworzeniu mądrego i dobrego prawa w tym obszarze. Przy czym nie możemy zapominać o najważniejszym wymiarze całego procesu – edukacji. Poradzimy sobie ze wszystkim: z wdrażaniem innowacji, technologii, finansowaniem, ale jeśli zaniedbamy kształcenie, uświadamianie społeczne i budowanie kadr z odpowiednimi kompetencjami to powodzenie transformacji może stanąć pod znakiem zapytania – powiedziała.

W wystąpieniu na temat roli banków w dążeniu do neutralności klimatycznej Wojciech Hann zwrócił uwagę na znaczenie najbliższych lat w procesie budowania zrównoważonej gospodarki. – Zielona transformacja jest wyzwaniem niezwykle ambitnym. Skala niezbędnych inwestycji globalnych wskazuje, że obecna dekada jest decydująca. Jeśli nie będziemy działać teraz, nie osiągniemy neutralności klimatycznej w 2050 roku. Aby się to powiodło, tempo wzrostu zielonych aktywów powinno wynosić 20% rocznie – stwierdził prezes Hann.

O tym, jak globalne ocieplenie wpływa na zmiany zachowań konsumenckich, oczekiwania wyborców oraz pracowników względem pracodawców i jak w efekcie wpływa to na decydentów, opowiadała Irena Pichola, Partner w Deloitte. Ekspertka wskazywała ponadto, że choć sektor finansowy sam w sobie nie generuje znacznego śladu węglowego, to największym wyzwaniem przed nim stojącym jest konieczność przebudowy portfeli kredytowych i inwestycyjnych pod względem ich emisyjności.

Reprezentująca spółkę Ørsted Joanna Wis-Bielewicz opowiedziała z kolei o drodze, jaką przebyła ta firma energetyczna, przestawiając się z kopalnych na wyłącznie odnawialne źródła energii, pozostając jednocześnie konkurencyjnym. – Firma została na morzu. Nie wydobywa już ropy i gazu, ale korzysta z wiatru – podsumowała.

Mateusz Madejski, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu w ENGIE Zielona Energia, w swojej prezentacji skupił się natomiast na charakterystyce umów Power Purchase Agreements (PPA) w zakresie zakupu energii elektrycznej bezpośrednio od producentów wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych, podkreślając zalety tego rozwiązania.

Mirosław Bendzera, prezes zarządu FAMUR, firmy tradycyjnie kojarzonej z przemysłem wydobywczym, opowiedział o jej ambitnych projektach mających na celu dywersyfikację działalności oraz budowę kompetencji w obszarze odnawialnych źródeł energii.

Podczas konferencji poruszono także temat wyzwań związanych z energooszczędnością w budownictwie mieszkalnym oraz oczekiwań nabywców mieszkań w tym zakresie. Opowiedział o nich Konrad Płochocki, dyrektor generalny Polskiego Związku Firm Deweloperskich.

Bartosz Kubik z firmy Ekoenergetyka-Polska podzielił się natomiast swoimi przemyśleniami na temat przyszłości zrównoważonego rynku motoryzacyjnego i trudności stojących przed polskimi firmami, chcącymi budować swoją pozycję na rynkach międzynarodowych. Ekspert zwracał uwagę na bariery w uzyskaniu potrzebnego finansowania i systemowego wsparcia dla przedsięwzięć cechujących się większym stopniem ryzyka biznesowego.

Zwieńczeniem konferencji było wystąpienie Sławomira Halbryta z Sescom, który opowiadał o przyszłości wodoru jako jednego z głównych alternatywnych źródeł energii dla przemysłu i transportu. Ekspert zwrócił uwagę, że obecnie technologie wodorowe są w tym miejscu, gdzie fotowoltaika była 15 lat temu, a rosnące ceny energii pozyskiwanej ze źródeł kopalnych powodują, że rozwiązania wodorowe stają się coraz bardziej atrakcyjne.

____________________________________

Intencją Banku Ochrony Środowiska jest, aby konferencja „Idea-Biznes-Klimat” była organizowana co roku. Jej wyróżnikiem jest szerokie, wieloaspektowe podejście do zmian zachodzących w gospodarce związanych ze zmianami klimatycznymi. Cechą charakterystyczną wydarzenia jest również jego formuła, która stawia na zwięzłe prezentacje zawierające unikalne dane i opinie na temat wzajemnych oddziaływań pomiędzy procesami klimatycznymi a biznesowymi.