Informacja o proporcjonalnych zwrotach kosztów prowizji w przypadku przedterminowej całkowitej spłaty kredytu konsumenckiego

Informujemy, że w przypadku całkowitej spłaty pożyczki lub kredytu konsumenckiego przed terminem określonym w umowie, Bank Ochrony Środowiska SA dokonuje proporcjonalnego zwrotu kosztów prowizji udzielenia pożyczki/kredytu w części dotyczącej okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy pożyczki/kredytu. Dotyczy to pożyczek/kredytów, do których ma zastosowanie art. 49 ustawy z dnia 12.05.2011 r. o kredycie  konsumenckim, czyli zawartych od dnia 18.12.2011 r., przy czym:

  • w przypadku wcześniejszych całkowitych spłat dokonanych po dniu 11.11.2019 r.  – rozliczenie kosztów prowizji za udzielenie pożyczki/kredytu dokonywane jest automatycznie, bez konieczności składania jakiejkolwiek dyspozycji. Środki są zwracane na rachunek, z którego dokonywane są spłaty rat pożyczki/kredytu. Rozliczenie kosztów  następuje niezwłocznie po dokonaniu przedterminowej spłaty, nie później niż w terminie 14 dni od daty wcześniejszej całkowitej spłaty pożyczki/kredytu;
  • w przypadku wcześniejszych całkowitych spłat dokonanych do dnia 11.11.2019 r. – należy złożyć wniosek o zwrot części prowizji za udzielenie pożyczki/kredytu, w dowolnej placówce Banku lub w trybie reklamacyjnym.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, zapraszamy do placówek Banku lub prosimy o kontakt z infolinią pod numerami telefonów: 801 355 455

+48 22 543 34 34