Bank Ochrony Środowiska doceniony przez Polską Izbę Ekologii

Bank Ochrony Środowiska doceniony przez Polską Izbę Ekologii


Bogusław Białowąs, prezes zarządu Banku Ochrony Środowiska odebrał medal „Za zasługi dla zrównoważonego rozwoju" przyznany Bankowi Ochrony Środowiska przez Radę Polskiej Izby Ekologii. Bank otrzymał również wyróżnienie z okazji 20-lecia PIE  „Za połączenie działań w dziedzinie ochrony środowiska z pracą na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego oraz współpracę z Polska Izbą Ekologii”.

Podczas Gali Ekolaury, która odbyła się 29 października br. w Katowicach, Bogusław Białowąs podkreślił zaangażowanie banku w działania proekologiczne oraz skalę efektów środowiskowych inwestycji współfinansowanych przez BOŚ na przestrzeni lat - Inwestycje te pozwalają w ciągu roku ograniczyć taką ilość emisji CO2, jaką pochłania około 150 tys. ha lasu sosnowego. Jest to powierzchnia odpowiadająca prawie połowie wszystkich Parków Narodowych w Polsce. „Przed Polską, podobnie jak przed całym światem, stoi ogromne wyzwanie – zapewnienia ludziom oczekiwanego przez nich poziomu życia, przy szacunku dla przyrody. Mamy jeszcze szansę. Trzeba jednak podjąć zdecydowane działania, a kadra BOŚ jest gotowa do ich wspierania”. – mówił prezes zarządu BOŚ.

Polska Izba Ekologii powstała w 1999 roku w Katowicach z inicjatywy Adama Graczyńskiego, ówczesnego dyrektora Głównego Instytutu Górnictwa oraz Czesława Śleziaka, pełniącego w tym czasie funkcję przewodniczącego Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Celem Polskiej Izby Ekologii jest reprezentowanie zrzeszonych w niej podmiotów w działalności na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.