Bank Ochrony Środowiska doceniony przez Polską Izbę Ekologii za zmniejszenie śladu węglowego

Polska Izba Ekologii przyznała Bankowi Ochrony Środowiska nagrodę za zmniejszenie przez bank śladu węglowego o blisko 50 proc. To już trzecia nagroda dla banku w tym konkursie.

Kapituła konkursu doceniła wieloletnie zaangażowanie banku w promowanie postaw proekologicznych, a przede wszystkim działania podejmowane w zakresie zmniejszania śladu węglowego. Bank Ochrony Środowiska w 2020 r. zmniejszył swój ślad węglowy prawie o połowę w porównaniu do roku poprzedniego. Za to osiągnięcie kapituła przyznała bankowi nagrodę w kategorii Ochrona powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym.

Nagrodę w imieniu banku odebrał 23 listopada, w Katowicach, Damian Zieliński, dyrektor ds. wsparcia biznesu, który przypomniał, że Bank Ochrony Środowiska od początku swojego istnienia wspiera projekty przyjazne środowisku - jest to idea stojąca za powstaniem BOŚ, zawarta w jego nazwie i wyznaczająca główną misję.

Polska Izba Ekologii organizuje konkurs Ekolaury od 2002 r. Promuje najefektywniejsze działania i prace podejmowane  na rzecz ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i skierowany jest do przedsiębiorstw, instytucji, organizacji pozarządowych i samorządów.