Bank Ochrony Środowiska nabył zielone obligacje (green bonds) wyemitowane przez FAMUR

Bank Ochrony Środowiska nabył 100 tys. tzw. zielonych obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł każda za łączną cenę emisyjną w wysokości 100 mln zł. To kolejna transakcja wpisująca się w proekologiczną strategię banku.

Bank Ochrony Środowiska nabył za 100 mln zł tzw. zielone obligacje wyemitowane przez spółkę FAMUR stając się jednocześnie jednym z istotnych dostawców finansowania umożliwiającego jej transformację w świetle wymogów ESG. DM BOŚ pełnił w transakcji rolę współorganizatora emisji oraz współprowadzącego księgę popytu.

Umożliwienie takim spółkom jak FAMUR pozyskania kapitału, przy jednoczesnej dbałości o zrównoważony rozwój poprzez realizację inwestycji ekologicznych i dbałość o wspólne środowisko, to kolejny krok w realizacji celów strategicznych BOŚ jako banku specjalistycznego, oferującego innowacyjne, atrakcyjne i proekologiczne produkty oraz różnorodne, odpowiednio dobrane instrumenty finansowe.

W zakresie działalności prośrodowiskowej Bank Ochrony Środowiska zwraca szczególną uwagę na rozwój zielonych produktów finansowych i zwiększanie ich znaczenia w działalności biznesowej. Zaangażowanie Grupy BOŚ w kolejną już emisję zielonych obligacji potwierdza nasze kompetencje i istotny wpływ w zieloną transformację, która jest kluczem do powodzenia jednego z największych planów gospodarczych w historii Unii Europejskiej. Cieszymy się, że dzięki temu finansowaniu pomożemy Famurowi wnieść znaczący wkład w transformację energetyczną w Polsce - powiedział Wojciech Hann, prezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska.

Grupa FAMUR specjalizująca się dotychczas w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań dla sektora wydobywczego, energetycznego i transportowo-przeładunkowego zdecydowała o emisji do 400.000 "zielonych obligacji" o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 400 mln zł. Wpływy z emisji zostaną przeznaczone na finansowanie lub refinansowanie rozwoju, zakupu, budowy i eksploatacji zielonych projektów. Tym samym jest to druga największa emisja zielonych obligacji na krajowym rynku, przeprowadzona przez spółkę niefinansową.

Wynik emisji zielonych obligacji oceniamy jako bardzo dobry, szczególnie w kontekście zachodzących obecnie zmian na rynku, którym Grupa musi nieustannie stawiać czoła. ESG wywiera coraz istotniejszy wpływ na analizowane projekty rozwojowe w tym obszar transakcji M&A stające  się jednym z fundamentalnych elementów, kształtujących opcje inwestycyjne. Poprzez zwiększanie finansowania zielonych projektów, przyczyniamy się do transformacji ekologicznej polskiej gospodarki – mówi Mirosław Bendzera, prezes zarządu FAMUR SA.

Zielone obligacje cieszą się coraz większą popularnością. Są dłużnym instrumentem finansowym, odróżniającym się od zwykłych obligacji celem finansowania. Środki pozyskane z ich emisji przeznaczane mają być na cele środowiskowe, tzn. minimalizację negatywnego wpływu na otoczenie i środowisko naturalne.