Bank Ochrony Środowiska otrzymał rating ESG – uzyskany wynik plasuje BOŚ w gronie 23% najwyżej ocenionych spośród wszystkich firm poddanych badaniu przez agencję ratingową Sustainalytics

BOŚ otrzymał ogólną ocenę ESG Risk na poziomie 19,9, co oznacza niewielkie ryzyko istotnego negatywnego wpływu czynników ESG („Low Risk”). Wynik oceny ESG przeprowadzonej przez Sustainalytics plasuje Bank Ochrony Środowiska w gronie 18% najlepiej ocenionych banków oraz w czołowych 23% spośród blisko 15 tysięcy firm na całym świecie poddanych badaniu przez Sustainalytics, według stanu na grudzień 2021 roku.

Na ogólną ocenę ESG Risk przyznawaną przez Sustainalytics składają się dwa kluczowe komponenty – ESG Risk Exposure oraz ESG Risk Management. W przypadku ESG Risk Exposure BOŚ uzyskał 38 punktów, co oznacza umiarkowaną ekspozycję Banku na ryzyka ESG („Medium”), zaś poziom zarządzania nimi, z wynikiem ESG Risk Management na poziomie 49,8 punktów, został oceniony jako średni („Average”). Im niższa nota ratingu ryzyka ESG, tym niższe prawdopodobieństwo doświadczenia przez daną spółkę negatywnego wpływu finansowego kwestii związanych z ochroną środowiska, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym (ESG).

— Uzyskany przez BOŚ rating oceniamy jako bardzo dobry, tym bardziej że w tym roku działalność Banku i związane z nią ryzyka ESG były analizowane przez niezależnych ekspertów z agencjiSustainalytics po raz pierwszy. Jest to również dla nas punkt wyjścia i drogowskaz do dalszego wzmacniania działań na rzecz odpowiedzialności w biznesie oraz wspierania zrównoważonego rozwoju. Raport z ratingu ESG potwierdza, że obrany przez BOŚ kierunek, wyrażony m.in. w nowej strategii, jest właściwy, a Bank ma dobre perspektywy dalszego, zrównoważonego wzrostu. Jestem przekonany, że uzyskany przez BOŚ rating ESG zostanie także pozytywnie odebrany przez naszych inwestorów i pozostałych interesariuszy — powiedział Wojciech Hann, prezes zarządu BOŚ.

— Szczególnie cieszy mnie wynik w kategorii Risk Management, który pokazuje, że jako instytucja mamy wysoką świadomość tego, jakie ryzyka są kluczowe w działalności BOŚ i skutecznie potrafimy nimi zarządzać. Powinno to przełożyć się w przyszłości na jeszcze lepszą ocenę pozafinansowej działalności BOŚ — dodała Marzena Koczut, wiceprezes zarządu BOŚ.

Sustainalytics to należąca do firmy Morningstar wiodąca agencja ratingowa zajmująca się badaniami i ocenami z obszaru ESG, a także dostarczaniem danych wspierających inwestorów na całym świecie w rozwijaniu i wdrażaniu odpowiedzialnych strategii inwestycyjnych. Sustainalytics współpracuje z kilkuset czołowymi podmiotami z globalnej branży zarządzania aktywami i funduszy emerytalnych, które uwzględniają informacje i oceny dotyczące kwestii ESG i ładu korporacyjnego w swoich procesach inwestycyjnych. Agencja współpracuje również z setkami firm i ich pośrednikami finansowymi, pomagając im uwzględniać aspekty zrównoważonego rozwoju w ramach stosowanych polityk, praktyk i inwestycji kapitałowych. Więcej informacji znaleźć można na stronie www.sustainalytics.com.