Bank Ochrony Środowiska SA uczestnikiem Programu „Mój elektryk”

8 września 2021 r. Bank Ochrony Środowiska podpisał umowę współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), dotyczącą udzielania dopłat do leasingu pojazdów elektrycznych.

Dopłata do leasingu może dotyczyć m.in. samochodów do przewozu max 8 osób (kategoria M1) i pojazdów dostawczych o masie do 3,5 t (kategoria N1). Dopłatami do leasingu nie są natomiast objęte pojazdy ciężarowe i autobusy.

Wnioskowanie o dopłatę jest uproszczone: wniosek o dopłatę uprawnione podmioty (w tym przedsiębiorcy, jednostki sektora finansów publicznych, czy fundacje) złożą w firmie leasingowej wraz z wnioskiem o leasing. Ważne, by wybrana firma leasingowa miała podpisaną umowę współpracy z BOŚ.

BOŚ planuje zawarcie pierwszych umów z firmami leasingowymi już październiku br. Termin ten jest uzależniony od zatwierdzenia przez NFOŚiGW zasad i kryteriów weryfikacji firm leasingowych, zainteresowanych udziałem w programie.

Już w drugiej połowie września bank zorganizuje spotkanie warsztatowe z firmami leasingowymi. Spotkanie będzie zorganizowane w porozumieniu ze Związkiem Polskiego Leasingu oraz Polskim Związkiem Wynajmu i Leasingu Pojazdów.

Informacje o zasadach udzielania dopłat są dostępne na stronie https://www.gov.pl/web/elektromobilnosc/nabor-dla-bankow-sciezka-leasing

W najbliższym czasie bank udostępni na swojej stronie internetowej więcej informacji o programie, w tym wzory dokumentów.