Bank Ochrony Środowiska wspiera gminę Skała w walce o czyste powietrze

Bank Ochrony Środowiska wspiera gminę Skała w walce o czyste powietrze


Mieszkańcy kolejnej gminy z województwa małopolskiego będą mogli skorzystać ze specjalnej pożyczki Banku Ochrony Środowiska na wymianę starego, wydzielającego szkodliwe substancje pieca. Bank nawiązał właśnie współpracę z gminą Skała w zakresie realizacji działań wspierających poprawę jakości powietrza. Od listopada po dedykowaną ofertę sięgają już właściciele domów z Nowego Sącza.

3 grudnia 2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Skała Bogusław Białowąs, prezes zarządu Banku Ochrony Środowiska oraz Krzysztof Wójtowicz, Burmistrz Miasta i Gminy Skała podpisali umowę o współpracy, której głównym celem jest wspieranie mieszkańców w wymianie systemów ogrzewania na ekologiczne, realizacji projektów termomodernizacyjnych oraz innych komplementarnych z rządowym programem „Czyste Powietrze”. To druga umowa o takim charakterze podpisana przez bank z gminą z województwa małopolskiego. Od listopada ze specjalnej pożyczki mogą już korzystać nowosądeczanie.

W ramach współpracy z Gminą Skała Bank Ochrony Środowiska uruchomia dla jej mieszkańców „Przejrzystą pożyczkę”. Otrzymane środki będą oni mogli wykorzystać na:

  • wymianę starych, szkodliwych dla środowiska kotłów grzewczych na nowe, ekologiczne urządzenia gazowe, czy olejowe oraz prace związane z demontażem starego kotła i montażem nowego,
  • zakup i montaż wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
  • budowę węzłów cieplnych oraz podłączenie do sieci ciepłowniczych i gazowych,
  • zakup i montaż instalacji odzysku ciepła, rekuperatorów, modułów fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła czy przydomowych wiatraków.

- Zgodnie z naszymi zapowiedziami rozszerzamy wsparcie dla gmin, które chcą się przyłączyć do walki o czyste powietrze. Przygotowujemy dla ich mieszkańców ofertę sfinansowania wymiany starych kotłów na nowe ekologiczne urządzenia. Wierzę, że już wkrótce  gmina Skała będzie mogła pochwalić się dużo mniejszym stężeniem szkodliwych substancji w atmosferze - powiedział podczas konferencji prasowej Bogusław Białowąs, prezes zarządu Banku Ochrony Środowiska.

- Projekty ekologiczne mają dla samorządu gminy Skała najwyższy priorytet. W związku z tym prowadzimy intensywne działania na wielu płaszczyznach, koncentrując się na jakości powietrza – monitorujemy stopień jego zanieczyszczenia poprzez dwa niezależne źródła badawcze, przeprowadzaliśmy badania spirometryczne wśród dzieci, a w 2019 roku zwiększyliśmy dwukrotnie w stosunku do lat poprzednich budżet na wymianę kotłów. Żywię głęboką nadzieję, że porozumienie podpisane z Bankiem Ochrony Środowiska przyspieszy wdrożenie programu „Czyste Powietrze” w gminie Skała oraz ułatwi realizację programu Stop Smog, do którego aplikujemy – powiedział Krzysztof Wójtowicz, Burmistrz Miasta i Gminy Skała.