Bartosz Kublik, wiceprezes zarządu Banku Ochrony Środowiska kierujący pracami zarządu, odznaczony przez Ministra Rozwoju i Technologii

Odznaczenie przyznane przez Ministra Rozwoju i Technologii, a wręczone przez prof. Waldemara Sługockiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii oraz dr Tadeusza Białka, Prezesa Związku Banków Polskich, jest zaszczytnym honorowym wyróżnieniem nadawanym za zasługi dla rozwoju gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej, w tym na rzecz bankowości i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.

Prezes Kublik, w sposób szczególny, został doceniony za swój wieloletni wkład w rozwój bankowości spółdzielczej w Polsce.

Zauważono szczególny udział Prezesa Kublika w pracach legislacyjnych przy nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych – kładącej w Polsce podwaliny pod historyczny, nowy sposób organizowania i funkcjonowania wyżej wymienionych podmiotów. Doceniono także jego rolę w pracach środowiska spółdzielczego dotyczących Systemu Ochrony Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości, która stworzyła zupełnie nowy ład instytucjonalny polskiej bankowości spółdzielczej, także w zakresie zapisów solidarnościowych.

W uzasadnieniu zostały podkreślone ogromne kompetencje zarządcze i menedżerskie Prezesa Kublika. Ogromne zaangażowanie w budowanie krytycznych mas poparcia dla wdrożenia wyżej opisanych rozwiązań, tak w Grupie BPS, jak i w całym sektorze bankowości spółdzielczej, który cechuje się silnym zróżnicowaniem tworzących go organizacji oraz wysokim stopniem ich autonomii.

Pod jego zarządem Bank w Ostrowi Mazowieckiej stał się jednym z liderów instytucjonalnych w zakresie dostarczania najmniejszym przedsiębiorcom kredytu technologicznego oraz wspierania mikro, małych i średnich przedsiębiorców w dostępie do środków unijnych.

Wyróżniono także wieloletnie zaangażowanie Prezesa w prace na rzecz zrównoważonego rozwoju, w tym w szczególności na rzecz ochrony środowiska i transformacji energetycznej. Jak podkreślono, był propagatorem wielu działań w tym zakresie – aktywnie inicjował i wspierał, na forum sektorowym, prace w zakresie programów publicznych i udziału sektora bankowego w finansowaniu wyzwań zrównoważonego rozwoju. Obecnie misję tę kontynuuje z takim samym zaangażowaniem w Banku Ochrony Środowiska.

Medal został wręczony 3 lipca 2024 r. podczas gali wieńczącej konferencję organizowaną przez Związek Banków Polskich – Forum finansowania mikro, małych i średnich przedsiębiorców (MMŚP).