„Bezpieczny kredyt 2%” w BOŚ od 6 września

BOŚ włącza do swojej oferty „Bezpieczny kredyt 2%” w ramach rządowego programu „Pierwsze mieszkanie”. Klienci będą mogli składać wnioski od 6 września br.

Jakie są korzyści?

  • dopłaty do odsetek przez pierwsze 10 lat trwania umowy, co bezpośrednio przekłada się na znacząco niższe raty do spłaty w porównaniu z regularną ofertą rynkową, tym samym zwiększając dostępność kredytu;
  • stałe oprocentowanie, które ułatwia zarządzenie domowymi finansami, budując poczucie bezpieczeństwa i stabilności.

Kto może skorzystać z „Bezpiecznego kredytu 2%”?

  • małżeństwa,
  • pary wychowujące co najmniej jedno dziecko,
  • samotni rodzice oraz single przed 45. rokiem życia.

W przypadku małżeństw i par, wystarczy, że warunek wieku spełnia tylko jedna z osób.

„Bezpieczny kredyt 2%” jest przeznaczony dla klientów, którzy nie mają i nie posiadały mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu.

Jaka jest maksymalna wysokość kredytu?

Maksymalnie można wnioskować o:

  • 500 tys. zł w przypadku pojedynczej osoby oraz
  • 600 tys. zł dla małżeństw, par i samotnych rodziców.

Na co może być przeznaczony kredyt?

Kredyt może zostać udzielony na:

  • sfinansowanie zakupu mieszkania zarówno z rynku pierwotnego, jak i wtórnego;
  • dokończenia domu, pod warunkiem, że budowa była finansowana wyłącznie ze środków własnych. W tym przypadku limit kredytu wynosi 100 tys. zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego oraz 150 tys. zł dla małżeństw oraz par i samotnych rodziców.

Jakie są szczegóły dopłaty?

Wysokość dopłaty do rat kredytu mieszkaniowego wyliczana jest indywidualnie dla każdego kredytu na podstawie stawki ustalanej cyklicznie przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Oferta, z którą BOŚ wychodzi na rynek oznacza realne oprocentowanie dla Klienta na poziomie 2% przy obecnych warunkach rynkowych.

Korzystając z dopłaty, kredytobiorcy zobowiązują się do zamieszkania w zakupionej nieruchomości w ciągu dwóch lat od momentu jej nabycia.

O dopłatę można się ubiegać wyłącznie w przypadku kredytów złotowych z okresem spłaty wynoszącym co najmniej 15 lat. Wkład własny nie może być wyższy niż 200 tys. zł. i nie można finansować innym kredytem lub pożyczką.

Klienci, którzy nie posiadają wkładu własnego lub wynosi on mniej niż 20% wartości nieruchomości i innych wydatków będących przedmiotem umowy kredytowej, mogą natomiast liczyć na gwarancję udzielaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Jej maksymalna wartość wynosi 100 tys. zł.

Więcej informacji na temat programu „Bezpieczny kredyt 2%” można znaleźć na stronie: https://www.bosbank.pl/lp/bezpieczny-kredyt/