BOŚ Bank uruchomił nabór na Wykonawców Dokumentacji Technicznej w Projekcie ELENA

Bank Ochrony Środowiska S.A. zaprasza do współpracy w ramach realizacji projektu ELENA firmy posiadające doświadczenie w przygotowaniu dokumentacji technicznej związanej z realizacją projektów inwestycyjnych w obszarach:

  • poprawa efektywności energetycznej (termomodernizacja w połączeniu z OZE) wielorodzinnych budynków mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej oraz budynków należących do przedsiębiorstw,
  • budowa i modernizacja sieci ciepłowniczych,
  • budowa i modernizacja stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz
  • modernizacja oświetlenia ulicznego.

Komplet niezbędnych informacji wraz ze wzorami dokumentów, zamieszczony jest na stronie internetowej www https://www.bosbank.pl/inicjatywa-elena, w zakładce „Dla Wykonawców Dokumentacji Technicznej”.

BOŚ Bank przyjmuje wnioski Wykonawców Dokumentacji Technicznej w trybie ciągłym od dnia 26 września 2022 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt na adres elena@bosbank.pl

Projekt „BOŚ Bank na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej” umożliwia Bankowi wsparcie inwestorów planujących przedsięwzięcia zwiększające efektywność energetyczną w formie dofinansowania 90% kosztów dokumentacji technicznej. Ze wsparcia mogą skorzystać inwestorzy (MŚP, jednostki samorządu terytorialnego, właściciele domów wielorodzinnych, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, uczelnie, przedsiębiorstwa komunalne) planujący realizację inwestycji polegających na zwiększeniu efektywności energetycznej m.in. budynków mieszkalnych, publicznych i należących do przedsiębiorstw, sieci ciepłowniczych, oświetlenia ulicznego oraz montaż zintegrowanych z budynkami stacji ładowania pojazdów elektrycznych.