BOŚ informuje

Jeżeli dokonujesz transakcji kartą płatniczą w bankomacie, punkcie sprzedaży lub na stronie internetowej w walucie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) innej niż waluta rachunku powiązanego z kartą - sprawdź marże kursowe stosowane przez BOŚ. Wykorzystaj przygotowany kalkulator przewalutowań kursowych.

Od 19 kwietnia 2021 r. każdy bank ma obowiązek informowania o wysokości marży, którą zastosował w transakcjach kartami płatniczymi do przeliczenia waluty w odniesieniu do kursu Europejskiego Banku Centralnego.

Więcej informacji uzyskasz pod nr tel. 801 355 455 lub +48 22 543 34 34.