BOŚ przystąpił do Porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu

23 listopada br. BOŚ przystąpił do Porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu. To kolejne porozumienie mające na celu rozwój OZE i zrównoważonej gospodarki, do którego przystąpił bank.

Celem Porozumienia przygotowanego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska jest szeroka współpraca na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu w Polsce m.in. poprzez wspieranie inwestorów i przedsiębiorców tworzących łańcuch dostaw w realizacji zamówień na potrzeby budowy i eksploatacji biogazowni, biometanowni oraz promocja eksportu towarów i usług na rynkach zagranicznych.

Biogaz jest szansą dla Polski na zwiększenie udziału OZE w miksie energetycznym oraz na uzyskanie stabilnego źródła paliwa gazowego. W obliczu ostatnich zawirowań na światowym rynku gazu ziemnego, każda inicjatywa dążąca do uzyskania większej niezależności od zewnętrznych źródeł dostaw przekłada się na większe bezpieczeństwo energetyczne Polski. Tym bardziej, że nasz kraj przez pryzmat dużej produkcji rolniczej, ma potencjał do bycia liderem na rynku biogazu.

Podpisanie Porozumienia to naturalna konsekwencja naszych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. To kolejny element realizacji naszej strategii i skutecznego wspierania gospodarki w zielonej rewolucji. Rozwój branży biogazowej i biometanowej ma szansę stać się ważną częścią zróżnicowanego miksu energetycznego Polski. — powiedział Wojciech Hann, prezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska, który podpisał umowę. Bank Ochrony Środowiska jako instytucja finansowa z 30-letnim doświadczeniem w finansowaniu zielonych inwestycji, chce aktywnie uczestniczyć w doradztwie, modelowaniu oraz aranżowaniu struktury finansowania projektów wspierających zieloną transformację naszego kraju. Dlatego oczywistym było dla nas przystąpienie do Porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu – dodał Hann.