BOŚ uruchamia nabór wniosków o preferencyjne pożyczki OZE w województwie lubelskim

3 kwietnia Bank Ochrony Środowiska uruchomił nabór wniosków o preferencyjne pożyczki unijne na budowę i rozbudowę instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE). Oferta skierowana jest m.in. do samorządów, szkół, szpitali i spółek komunalnych z terenu województwa lubelskiego. Kwota pożyczki może wynieść nawet 10 mln zł. Możliwe jest także uzyskanie dotacji na sfinansowanie magazynów energii. Maksymalny okres spłaty to nawet 12 lat.

Pożyczki OZE udzielane są ze środków programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021-2027.

W Banku Ochrony Środowiska mocno wierzymy w zieloną transformację. Naszym celem jest wsparcie finansowe wszystkich, którzy chcą realizować inwestycje proekologiczne. Oferujemy nie tylko atrakcyjne produkty finansowe, ale także wsparcie merytoryczne i doradztwo w zakresie tych inwestycji.  Aktualnie BOŚ jest jedynym podmiotem oferującym unijne pożyczki OZE w województwie lubelskim dla samorządów czy szpitali. Na pożyczki możemy przeznaczyć 62,5 mln zł. W przypadku dużego zainteresowania ze strony klientów, kwota ta może być zwiększona. Zachęcamy do aplikowania – powiedział Marcin Liberadzki p.o. wiceprezesa zarządu kierującego pracami zarządu Banku Ochrony Środowiska (BOŚ).

Pożyczki mogą być przeznaczone na budowę i rozbudowę instalacji odnawialnych źródeł energii w województwie lubelskim. Finansowane mogą być instalacje wytwarzania energii elektrycznej oraz produkcji ciepła z wykorzystaniem m.in. promieniowania słonecznego, biomasy, biogazu czy geotermii. Jeżeli taka inwestycja będzie obejmowała magazyn energii, na jego zakup będzie można otrzymać dotację na sfinansowanie nawet do 100% kosztów inwestycji. Inwestycja objęta pożyczką nie może polegać wyłącznie na zakupie magazynu energii elektrycznej, czy cieplnej.

O preferencyjne pożyczki ze stałym oprocentowaniem, już od 1,4% w skali roku, będą mogły ubiegać się podmioty z terenu województwa lubelskiego, m.in. samorządy terytorialne (gminy i powiaty), spółki komunalne, szkoły, uczelnie, szpitale, instytucje kultury czy spółdzielnie mieszkaniowe. Bank Ochrony Środowiska będzie udzielał pożyczki na maksymalnie 12 lat i do kwoty 10 mln złotych. Za udzielenie pożyczki bank nie pobierze żadnych opłat i prowizji.

Więcej szczegółowych informacji na temat pożyczki OZE, w tym regulamin naboru, formularz wniosku i biznesplanu znajduje się na stronie internetowej Banku Ochrony Środowiska w zakładce Pożyczki Unijne – bosbank.pl/pozyczkiunijne.

  • Podmioty zainteresowane uzyskaniem dodatkowych informacji na temat pożyczki OZE mogą umawiać się na indywidualne konsultacje z pracownikiem Banku Ochrony Środowiska w formie wideokonferencji poprzez wysłanie wiadomości na adres pozyczkiunijne@bosbank.pl