BOŚ uruchomił licznik efektów ekologicznych

W każdej sekundzie klienci Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) dzięki swoim inwestycjom produkują czystą energię, ograniczają emisje szkodliwych substancji do atmosfery, gleby i wody. Bank, na swojej stronie internetowej, udostępnił licznik efektów ekologicznych pokazujący skalę wpływu realizowanych projektów ekologicznych na środowisko naturalne.

Efekt ekologiczny to korzyść środowiskowa wynikająca z przeprowadzonej inwestycji lub finansowania  nieinwestycyjnego osób i przedsiębiorstw działających na rzecz ochrony środowiska. Do inwestycji pozwalających na zapobieganie lub ograniczenie emisji substancji szkodliwej dla środowiska zalicza się m.in. projekty OZE, wymianę oświetlenia ulicznego na nowoczesne lampy typu LED i termomodernizację. Inwestycje mające na celu wyeliminowanie już powstałych substancji szkodliwych, to między innymi oczyszczalnie ścieków pozwalające na redukcję substancji biogennych do poziomów akceptowalnych, instalacje w fabrykach usuwające substancje chemiczne, toksyczne dla środowiska powstające w procesie produkcyjnym czy stosowanie w elektrociepłowniach nowoczesnych kotłów lub instalacji urządzeń odsiarczających i odpylających gazy odlotowe.

Uruchomiony przez BOŚ licznik przedstawia skalę prowadzonych przez bank i jego klientów działań zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń lub ich usuwaniu ze środowiska przez pryzmat wartości kilku kluczowych wskaźników: produkcji energii w OZE, redukcji emisji dwutlenku węgla, redukcji emisji pyłu, zmniejszenia zużycia i strat ciepła, ilości unieszkodliwionych odpadów lub odzyskanych surowców wtórnych a także przepustowości oczyszczalni ścieków.

Efekt ekologiczny wyliczany jest na podstawie informacji projektowych o realizowanych zadaniach inwestycyjnych, wskaźników udostępnianych przez kompetentne jednostki takie jak np. Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE), czy parametrów uwzględnionych w przepisach ogólnych np. Warunkach Technicznych w budownictwie. W niektórych przypadkach wyliczenie efektów ekologicznych wymaga przeprowadzenia dodatkowych szacunków przez ekologów banku.

Zapraszamy do korzystania z licznika efektów ekologicznych BOŚ