BOŚ wprowadza nową edycję kart z wizerunkami chronionych zwierząt

Bank Ochrony Środowiska wprowadza nową edycję kart z wizerunkami dziewięciu objętych w Polsce całkowitą ochroną gatunkową ptaków i ssaków.

Nowi klienci oraz obecni posiadacze rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych BOŚ, którzy zdecydują się na wymianę karty, otrzymają do wyboru karty przygotowane w technikach grafiki, komiksu i fotografii z wizerunkami: dudka, foki szarytki morskiej, kozicy tatrzańskiej, niedźwiedzia brunatnego, rysia, sowy uszatki zwyczajnej, świstaka, wilka i żubra.

Karty wydawane są od dzisiaj tj. 15 lipca 2020 r. na standardowych warunkach prowadzenia ROR dla klienta indywidualnego zgodnie z obowiązującą Taryfą opłat i prowizji przewidującą:

  • opłatę za wydanie karty - 10 zł,
  • opłatę za użytkowanie karty – 0 zł przy spełnieniu warunku wykonania wymaganego miesięcznego obrotu kartą i 7 zł w przypadku niespełnienia tego warunku.

W naszym kraju ścisłą ochroną objętych jest blisko pół tysiąca gatunków zwierząt. BOŚ na swoje karty wybrał dziewięć kojarzonych z Polską przyrodą ptaków i ssaków. Eko-bank za ich pośrednictwem chce przypominać jak ważna jest ochrona środowiska, a przetrwanie wielu gatunków leży w rękach ludzi. - Obecnie oferujemy 5000 nowych kart, ale myślimy o przygotowaniu kolejnych z wizerunkami innych ważnych dla polskiej przyrody gatunków zwierząt. Czy ujrzą one światło dzienne zależy od zainteresowania naszych klientów – powiedział Jerzy Zań, wiceprezes zarządu Banku Ochrony Środowiska.

Ochrona gatunkowa ma na celu zapewnienie przetrwania i właściwego stanu ochrony dziko występujących roślin, grzybów i zwierząt, a dotyczy najbardziej zagrożonych i najcenniejszych gatunków. Ochrona ścisła polega na całkowitym zakazie ingerencji człowieka wobec danego gatunku. Zabronione jest między innymi: zabijanie i chwytanie, niszczenie jaj, siedlisk lub ostoi, usuwanie lub uszkadzanie gniazd, mrowisk, nor, legowisk, żeremi, tam, tarlisk, zimowisk oraz innych schronień podlegających ochronie zwierząt.