BOŚ wyróżniony Srebrnym Listkiem CSR POLITYKI

Bank Ochrony Środowiska po raz czwarty znalazł się w gronie  liderów ESG, otrzymując Srebrny Listek CSR POLITYKI. To wyróżnienie działań banku na rzecz zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu.

Podobnie jak w poprzednich edycjach ocenione zostały działania podejmowane przez organizacje w 2022 roku zarówno w obszarze zrównoważonego rozwoju, jak i w sferze ochrony środowiska, społecznej odpowiedzialności i ładu korporacyjnego (ang. Environmental, Social and Corporate Governance, ESG). Ważnym elementem oceny było także zaangażowanie społeczne na rzecz wsparcia Ukrainy.

W poprzednich edycjach Bank Ochrony Środowiska otrzymał kolejno Biały - (2020 r.) oraz Srebrny Listek CSR POLITYKI (2021 r. i 2022 r.). BOŚ, jako jedyny bank z zieloną misją w Polsce, od ponad 30 lat specjalizuje się w finansowaniu inwestycji proekologicznych, służących m.in. efektywności energetycznej oraz poprawie klimatu.

Cieszymy się z tego wyróżnienia, które oznacza potwierdzenie właściwego kierunku naszych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, z poszanowaniem wszystkich interesariuszy banku. Realizujemy projekty z myślą o ochronie środowiska na każdym szczeblu działalności BOŚ: promujemy ekologię wewnątrz i na zewnątrz organizacji, a każdy instrument finansowy projektujemy tak, by sprzyjał „zielonej zmianie”. Równie ważna jest dla nas odpowiedzialność społeczna i korporacyjna – dbamy o dobrostan naszych pracowników, angażujemy się w ważne inicjatywy społeczne. Zestawienie Listków CSR POLITYKI pozwala nie tylko uplasować nasz bank w gronie firm – liderów odpowiedzialnego rozwoju, lecz także zidentyfikować przyszłe zadania. Chcemy osiągać coraz więcej w obszarze zrównoważonego rozwoju, choć mamy świadomość, że to proces długofalowy, którego efekty zależą również od kondycji naszej organizacji i poziomu świadomości społecznej” – podsumowała Anna Burza, p.o. Dyrektora Departamentu Polityki Ekologicznej, ESG i Taksonomii w Banku Ochrony Środowiska.

Listki CSR POLITYKI – organizowane przez tygodnik „Polityka”, firmę doradczą Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu – odbyły się po raz dwunasty. Do przeglądu swoich rozwiązań wspierających zrównoważony rozwój i zaangażowanie społeczne zgłosiło się w tym roku 127 firm działających w Polsce.