BOŚ z wyróżnieniem „Instytucja finansowa przyjazna mediacji”

Bank Ochrony Środowiska znalazł się w gronie 14 krajowych instytucji wyróżnionych tytułem „Instytucja finansowa przyjazna mediacji”.

Przyznane wyróżnienie promuje wśród instytucji finansowych polubowne metody rozwiązywania sporów z klientami. Laureatów za 2022 rok wyłoniła kapituła w składzie: Zastępca Przewodniczącego KNF z upoważnienia Przewodniczącego KNF, Prezes Sądu Polubownego przy KNF oraz dwóch członków Zgromadzenia Ogólnego Arbitrów i Mediatorów Sądu Polubownego przy KNF.

Otrzymanie wyróżnienia „Instytucja finansowa przyjazna mediacji” jest potwierdzeniem partnerskiego podejścia Banku Ochrony Środowiska do klientów, owocem zaangażowania w procesy mediacyjne i umiejętności wypracowywania kompromisów.

BOŚ jako jeden z pierwszych banków przystąpił do programu ugód, który został zainicjowany przez profesora Jacka Jastrzębskiego, Przewodniczącego KNF. Od samego początku był zaangażowany w oferowanie rozwiązań polubownych i proklienckich w zakresie przewalutowania walutowych kredytów hipotecznych, pozwalających osiągnąć porozumienie satysfakcjonujące obie strony.

BOŚ uruchomił program ugód 31 stycznia 2022 roku. Do końca czerwca 2023 roku do Banku wpłynęło 1 097 wniosków o zawarcie ugody. W tym czasie podpisano 445 ugód. Pomimo niekorzystnego dla banków wyroku TSUE z czerwca 2023 roku, BOŚ spodziewa się zawarcia w tym roku większej liczby ugód niż w 2022 roku.