Działania proekologiczne ważne dla MŚP

Działania proekologiczne ważne dla MŚP

Ponad połowa małych i średnich przedsiębiorstw (59%) uważa, że podejmowanie działań proekologicznych jest ważne w kontekście budowanego biznesu – wynika z badania IBRiS, przeprowadzonego na zlecenie Banku Ochrony Środowiska. Co więcej, według firm postawa prośrodowiskowa to istotna kwestia również dla otoczenia. W ocenie prawie połowy przedstawicieli MŚP (49%) walor ekologiczny ich przedsięwzięć jest ważny dla kontrahentów. Eksperci wskazują, że społeczna odpowiedzialność biznesu, której częścią są działania z zakresu poprawy stanu środowiska, będzie miała coraz większe znaczenie dla konsumentów.

Przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw dostrzegają znaczenie ekologii w biznesie. Niemal sześciu na dziesięciu z nich uważa działania prośrodowiskowe za ważne. Zdaniem ponad jednej trzeciej (36%) tego typu aktywność ma neutralny wpływ na prowadzenie biznesu. Tylko 5% badanych uznaje, że takie inicjatywy nie są istotne dla ich funkcjonowania. Jak zauważa Adam Błażowski z Fundacji FOTA4Climate, działania związane z postawą proekologiczną mają konkretny walor ekonomiczny. – Wzrost cen energii jest i będzie ważnym czynnikiem, podnoszącym opłacalność inwestycji przedsiębiorstw w odnawialne źródła energii elektrycznej. Już dziś są to działania o atrakcyjnej stopie zwrotu, jeżeli całość wyprodukowanej energii może zostać zużyta na miejscu, a warunki lokalizacyjne są sprzyjające – podkreśla Adam Błażowski.

Ekologia ważna dla otoczenia biznesowego
W ocenie prawie połowy firm z sektora MŚP (49%), postawa prośrodowiskowa ich biznesu jest ważna dla kontrahentów. Dla czterech na dziesięciu badanych (39%) to sprawa neutralna, a zdaniem 12% inwestycje proekologiczne nie są istotne dla ich klientów. – Społeczna odpowiedzialność biznesu, której częścią są działania z zakresu poprawy stanu środowiska, będzie miała coraz większe znaczenie dla konsumentów. Już dziś przedsiębiorstwa, wychodząc naprzeciw społecznym oczekiwaniom, rezygnują z plastiku, segregują odpady i informują, jak wdrożone procedury pozwalają redukować emisję dwutlenku węgla – zaznacza Bogusław Białowąs, prezes Banku Ochrony Środowiska.

O jakich inwestycjach marzą przedsiębiorcy?
Najwięcej firm, w przypadku posiadania środków na dowolną inwestycję proekologiczną, zdecydowałoby się na instalację fotowoltaiczną (20%). Z kolei 18% przedsiębiorstw wybrałoby wymianę źródła energii lub ogrzewania, a 14% taboru na nowszy bądź bardziej ekologiczny. Mniejszą popularnością cieszyłaby się wymiana oświetlenia na energooszczędne (9%), termomodernizacja (8%) oraz działania pozwalające na ograniczenie zużycia materiałów i surowców (7%). 19% ankietowanych nie wskazało konkretnego rozwiązania.

Raport Ekologia w biznesie