Ekologiczny kredyt inwestycyjny dla Laude Smart Intermodal

Ekologiczny kredyt inwestycyjny dla Laude Smart Intermodal

Spółka Laude Smart Intermodal S.A. z Torunia inwestuje w infrastrukturę transportową o wymiernym efekcie ekologicznym. Dzięki wsparciu BOŚ Banku i przyjętej przez spółkę strategii polegającej na rozwoju transportu kolejowego, ograniczona zostanie emisja dwutlenku węgla do atmosfery.

Bank Ochrony Środowiska podpisał z LAUDE SMART INTERMODAL S.A. umowę kredytu inwestycyjnego ekologicznego w kwocie 80 mln PLN na sfinansowanie zakupu innowacyjnych intermodalnych towarowych kontenerów kolejowych (w łącznej liczbie 3.980 sztuk), platform wagonowych (w liczbie 44 sztuki) oraz dźwigów do rozładunku (w liczbie 5 sztuk).

Dzięki inwestycji w transport kolejowy spółka wpłynie na ograniczenie emisji CO2 w granicach 116.650 ton/rok. Tyle bowiem dwutlenku węgla zostałoby wyemitowanych do atmosfery w przypadku zastosowania przez nią transportu samochodowego do przewiezienia towarów o ładowności planowanych do zakupu kontenerów. Łączna wartość nakładów netto inwestycji stanowi 119 mln PLN.

Umowa kredytu została zawarta na 7 lat.

Główną działalnością spółki Laude są kompleksowe usługi transportu towarów przemysłowych różnych grup produktów (sypkich, paletyzowanych i wyrobów stalowych) dla podmiotów z branż przemysłowych. W ostatnich latach Spółka koncentrowała się na rozwoju transportu kolejowego z wykorzystaniem transportu intermodalnego i innowacyjnych kontenerów. Obecność własnych pociągów intermodalnych i własnego terminalu przeładunkowego na granicy ukraińsko-polskiej w Zamościu pozwala Spółce skutecznie rozwijać partnerstwa z klientami w Europie, Rosji i Kazachstanie.

Zastosowanie innowacyjnych kontenerów pozwala znacznie zoptymalizować strukturę przewożonych towarów wypełniając przepływy towarów w obu kierunkach, aby uniknąć „pustych” przebiegów wagonów. Dowodem zapotrzebowania na w/w sprzęt jest otrzymane przez Spółkę wsparcie ze strony Unii Europejskiej, która zachęca do zmian w branży transportowej i logistycznej mających na celu optymalizację i ekologizację transportu. Powyższe nakłady pozwolą Laude SI SA na dalszy, skokowy rozwój skali, zakresu, jak i zasięgu geograficznego obsługiwanych rynków.