"EKOlokata Promocyjna" dostępna przez stronę internetową banku została zakończona

Promocja „EKOlokaty Promocyjnej” została zakończona, w związku z tym nie będziemy przyjmować nowych wniosków, co jest zgodne z regulaminem Promocji. Bardzo dziękujemy za duże zainteresowanie.

Liczba przesłanych wniosków spowodowała, że czas ich realizacji został wydłużony. Zapewniamy, że złożone wnioski zostaną rozpatrzone, a każdy Klient będzie obsłużony zgodnie z warunkami promocji obowiązującymi w dniu składania dokumentów, w szczególności promocyjne oprocentowanie lokaty zostanie utrzymane.

Cieszy nas ogromne zainteresowanie z jakim spotkała się „EKOlokata Promocyjna”. Dlatego, nie wykluczamy powrotu do promocji w przyszłości. Gwarantujemy, że zebrane doświadczenia wykorzystamy do poprawy satysfakcji z korzystania z produktów BOŚ.

Raz jeszcze dziękujemy za cierpliwość i wyrozumiałość.

W razie dodatkowych pytań – prosimy o kontakt pod numerem 22 543-34-34 lub

22 290-56-05 oraz e-mailem: ekocenter@bosbank.pl.